Slovenac Marko Bošnjak biće novi predsednik Evropskog suda za ljudska prava (ECHR), jedne od najvažnijih institucija Evropske unije. On će na čelu suda u Strazburu naslediti Irkinju Šiofru O'Liri, a zvanično će stupiti na funkciju 2. jula.

Prvi Slovenac na ovoj funkciji opisao je svoj izbor kao veliki izraz poverenja svojih kolega, kao i priznanje Slovenaca kao nacije i Slovenije kao države, prenosi slovenački portal Siol.net.

"Tokom svog mandata nastojaću da učinim sve da sud dodatno ojača svoju poziciju kao efikasne zaštite ljudskih prava u Evropi, tako da bude interno koherentan i jak, a i spolja ubedljiv u svojoj misiji, ", najavio je.

Bošnjak je, istovremeno, naglasio da je to najviša funkcija u sistemu evropske zaštite ljudskih prava. Prema njegovim rečima, to nosi i veliku odgovornost.

"Ovo je dokaz da u Evropi nema velikih i malih i da čak i oni koji dolaze iz manjih zemalja sa relativno ograničenom ekonomskom i političkom moći mogu značajno da utiču na tok stvari u Evropi", dodao je on.

Ministarka spoljnih poslova u Sloveniji Tanja Fajon ocenila je njegovo imenovanje kao "još jedan veliki uspeh i priznanje za slovenačku pravnu struku i za Sloveniju, koja je u svetu prepoznata kao glasan i uporan branilac poštovanja i zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda".

Bošnjak je prvi predsednik ECHR-a iz Centralne i Istočne Evrope, kao i iz bilo koje druge zemlje koja je pristupila Savetu Evrope posle 1963. On je i prvi Slovenac na čelu međunarodnog suda.

Rođen 1974., sa zavidnom biografijom 

Marko Bošnjak je rođen 12. marta 1974. u Ljubljani, diplomirao je pravo na Pravnom fakultetu ljubljanskog univerziteta 1996, a u međuvremenu je radio kao istraživač-asistent, naučni saradnik i viši naučni saradnik u Institutu za kriminologiju Univerziteta u Ljubljani.

Magistraturu i doktorat odbranio je na Univerzitetu u Ljubljani, bio je samostalni savetnik i viši savetnik u Ustavnom sudu Slovenije.

Kao docent za krivično pravo i kriminologiju, na Pravnom fakultetu Univerzitet u Ljubljani radio je do 2015. a ujedno i predavač na Fakultetu društvenih nauka.

Bošnjak je bio i stručni član Saveta za krivično pravo Ministarstva pravosuđa Slovenije, kao i advokat specijaliziran za krivično pravo.

Sudija je Evropskog suda za ljudska prava od 30. maja 2016. godine, a potpredsednik tog suda od novembra 2022. godine Evropski sud za ljudska prava osnovale su u Strazburu članice Saveta Evrope 1959. godine sa zadatkom da se bavi kršenjima Evropske konvencije o ljudskim pravima iz 1950.

(JA/EUpravo zato/Siol.net/Euronews)