Duga zajednička istorija Srbije i Slovenije, ali i međusobno poverenje i saradnja, direktno su odgovorni za dobre poslovne odnose koje ove dve zemlje gaje.

Slovenački privredna klub (SPK) uspešno sudeluje u ovome, a o tome za EUpravo zato govori predsednica SPK Danijela Fišakov. Kako ističe za naš portal, svoj doprinos poboljšanju poslovnog okruženja u Srbiji Slovenački poslovni klub pruža kroz organizaciju različitih događaja, seminara i networking prilika koji omogućavaju razmenu iskustava i razvoj poslovnih veza.

"Iako su ove aktivnosti prvenstveno namenjene članovima kluba, one nisu ekskluzivno rezervisane samo za njih. Veoma značajan doprinos poboljšanju poslovnog okruženja je i prenošenje pozitivnih iskustava iz Slovenije i EU. U tom smislu, Slovenački poslovni klub vrlo često nadležnim institucijama u Srbiji podnosi inicijative i predloge", govori Fišakov.

Sa predsednicom SPK razgovarali smo i o njenoj oceni poslovnog okruženja u Srbiji ali i izgradnji zajedničkog poverenja.

Kako ocenjujete trenutno okruženje za poslovanje kompanija u Srbiji?

Trenutno okruženje u Srbiji je veoma privlačno za poslovanje kompanija. Poreske stope su konkurentne i među najnižima su u Evropi. Finansijski sistem je restruktuiran i stabilan. Procedure osnivanja i registracije preduzeća su jednostavne. Jednostavne su i procedure za obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja i realizaciju ulaganja. Srbija ima slobodan pristup tržištu od preko 1,1 milijarde potrošača. Radna snaga je izuzetno obrazovana, posebno u oblasti informacionih tehnologija, inženjeringa i jezika. kvalitetno poslovno okruženje uz sistem podsticajnih mera koje daje država. Ako se tome dodaju još i brojne podsticajne mere, koje preduzima država, jasne su prednosti koje Srbiju čine atraktivnom poslovnom destinacijom.

Kako SPK doprinosi poboljšanju poslovnog okruženja?

U poslovnom prostoru Srbije Slovenački poslovni klub je aktivni činilac fokusiran na to da efekti njegovog delovanja rezultuju stalnim poboljšavanjem poslovnog okruženja. Svoj doprinos ovome SPK pruža kroz organizaciju različitih događaja, seminara i networking prilika koji omogućavaju razmenu iskustava i razvoj poslovnih veza. Iako su ove aktivnosti prvenstveno namenjene članovima kluba, one nisu ekskluzivno rezervisane samo za njih. Veoma značajan doprinos poboljšanju poslovnog okruženja je i prenošenje pozitivnih iskustava iz Slovenije i EU. U tom smislu, Slovenački poslovni klub vrlo često nadležnim institucijama u Srbiji podnosi inicijative i predloge.

Šta zajedno možemo da uradimo da izgradimo poverenje?

Poverenje je građevina koja se gradi kamen po kamen. Poslovni partneri poverenje zadobijaju kroz ispunjavanje svojih obećanja i poštovanje dogovora, transparentnost u poslovanju, otvorenu komunikaciju i poštovanje etičkih standarda. Izgradnja poverenja zahteva vreme i doslednost, ali zajednički napori i posvećenost ovim principima značajno unapređuju sve odnose pa i poslovne. Ako se svi učesnici u poslovnim odnosima, počev od države preko velikih kompanija pa sve do najmanjeg preduzetnika, međusobno poštuju i dosledno odnose jedni prema drugima neizostavno će doći do uspostavljanja zdravijeg poslovnog okruženja. Naravno, osnovna premisa izgradnje poverenja podrazumeva, pre svega, dobru volju učesnika. Na neophodnost njenog postojanja Slovenački poslovni klub neprestano i istrajno ukazuje.

Da li platforme poput EUpravo zato mogu da doprinesu boljem razumevanju i poboljšanju poslovnih odnosa?

Svakako da platforme poput EUpravo zato mogu značajno da doprinesu boljem razumevanju i poboljšanju poslovnih odnosa pružanjem prostora za otvorenu komunikaciju, deljenjem informacija i razmenom ideja o Evropskoj Uniji. Ova platforma omogućava bolje razumevanje pravih aspekata, pristup jedinstvenom mestu za skupljanje i tumačenje obimnih nizova informacija i mogućnost neprestane edukacije i razvoja. Njene mogućnosti se ovime nikako ne iscrpljuju. Naprotiv, ovakvo združivanje resursa će stvoriti nove i upotrebljivije opcije.