Evropska unija je u okviru programa EU PRO Plus podržala 18 novih projekata koji će pomoći unapređenje 30 lokalnih samouprava širom Srbije, a tom prilikom upriličena je svečana dodela sertifikata.

Ambasador Evropske unije u Srbiji, Emanuele Žiofre, izjavio je da 9,6 miliona evra koje će EU kroz program EU PRO Plus investirati u 18 integralnih projekata širom Srbije predstavlja podršku ravnomernom razvoju sa ciljem smanjenja dispariteta i obezbeđivanja opšte perspektive za sve građane, uključujući i aktiviranje resursa.

"Ovih 18 projekata, koji će biti realizovani uz podršku EU u iznosu od 9,6 miliona evra, imaće konkretne efekte na građane i regione. Oni su rezultat zajedničkog napora da se unapredi razvojno planiranje u Srbiji i stvore nove najbolje prakse koje će doprineti ravnomernom regionalnom razvoju", izjavio je Žiofre na predstavljanju projekata koje će EU podržati preko programa EU PRO Plus, a u koji će lokalne samouprave uložiti 3,2 miliona evra.

Program će obuhvatiti brojne oblasti, od unapređenja uslova za obrazovanje i sport, do razvoja turizma i ekologije.

Žiofre je istakao da će program biti implementiran do kraja godine uz napore UNOPS-a i SKGO.

"Ovo je poglavlje koje sada započinjemo, a krajnji cilj je da postane deo kohezione politike EU, sa velikim sredstvima koja će ostaviti efekat na živote građana Srbije," rekao je Žiofre.

Dodela Sertifikata.jpg
EUpravo zato 

Podsetio je da su neke zemlje koje su ušle u EU pre dve decenije imale prosečan prihod po glavi stanovnika od 50 odsto u odnosu na najrazvijenije, a danas su na 80 odsto. Kako je dodao, taj raskorak između najmanje razvijenih i najrazvijenijih se smanjuje.

Inovacije i bolji kvalitet života

Kao rezultat ovog “novog poglavlja”, imamo 18 projekata podrške koji će aktivirati potencijale i resurse konkretnih teritorija, pomoći u rešavanju problema i promovisanju saradnje između gradova uz aktivno učešće civilnog i poslovnog sektora i lokalne samouprave.

Prema rečima šefa programa UNOPS-a u Srbiji, Marka Vujačića, projekti će biti usmereni na unapređenje urbanih područja, bolje uslove za obrazovanje i sport, socijalnu inkluziju, upravljanje otpadom i zaštitu životne sredine, kao i na razvoj turizma i očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa na području 11 teritorija gde će biti sprovedeni. Vujačić je naglasio da će program doneti inovacije i bolji kvalitet života za građane, dodajući da se kroz taj program gradi sistem za budućnost.

U društvu Žiofrea, sertifikate je uručila i ministarka za evrointegracije, Tanja Miščević.

Tanja Miščević (1).jpg
EUpravo zato 

 Jedan od projekata je "CREST kulturni preporod za bogatiji turizam u Šumadiji", za koji je aplicirala Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja za četiri opštine - Aranđelovac, Topolu, Raču i Knić.

Ovaj projekat podrazumeva dugoročna rešenja ukupne vrednosti 1,5 miliona evra, od čega je EU izdvojila 1,24 miliona.

Prema rečima direktora agencije, Nenada Popovića, projekat se odnosi na pećinu Risovaču, izgradnju edukativno-vizitorskog centra, rekonstrukciju Kraljeve vinarije u Topoli, Dom kulture u Boraču u Kniću, i ulaganja u rodno selo Vožda Karađorđa, što bi pokrenulo turu stazama Karađorđa.

Dodela sertifikataa.jpg
EUpravo zato 

Drugi odobreni projekat koji je predstavljen uključuje revitalizaciju Vojnotehničkog zavoda, najvećeg kompleksa industrijskog nasleđa u jugoistočnoj Evropi, dodao je Popović.

U Novom Pazaru će se raditi na unapređenju upravljanja reciklažnim otpadom, sa akcentom na tekstil - teksas, rekao je Faruk Suljović, predstavnik Grada Novi Pazar koji je aplicirao za projekat.

(JA/EUpravo zato)