Evorpska unija je u okviru programa EU PRO Plus obezbedila bespovratna sredstva u visini od preko 380.000 evra za kompletnu rekonstrukciju Ustanove za odmor i rekreaciju dece "Lipovac" u Aleksincu.

Plan je da bude zamenjen krovni pokrivač, unutrašnja i spoljašnja stolarija, urađena termoizolaciona fasada, zamena električne instalacije, vodovodne i kanalizacione mreže kao i sanacija instalacija grejanja u objektu, postavljanje solarnih kolektora, a svaka soba će imati zasebno kupatilo, uz omogućen pristup osobama sa invaliditetom.

"Ovo će biti prvo ovako veliko ulaganje u objekat u Lipovcu još od njegovog osnivanja 1975. godine, te je tako i opština opredelila značajna sredstva za učešće u realizaciji projekta u visini od preko 236.000 evra. Želimo da uz pomoć Evropske unije unapredimo turističku ponudu naše opštine odnosno poboljšamo uslove u ovoj ustanovi koja pored rekreativne i nastave u prirodi, pruža usluge i sportistima, planinarima i izviđačima, rekreativcima, a organizuje i likovne i književne kolonije", rekao je predsednik opštine Aleksinac, Dalibor Radičević. Kako je Radičević istakao opština je od prošle godine ponovo pokrenula besplatan boravak u Lipovcu za sve đake od prvog do četvrtog razreda osnovne škole sa teritorije opštine.

Projekat u Aleksincu je jedan od 20 projekata poslovne infrastrukture u regionima Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije koje EU podržava preko EU PRO Plus programa sa više od pet milion evra. Projekti imaju za cilj da se poboljša konkurentnost na lokalnom nivou kroz unapređenje uslova za poslovanje i privlačenje novih investicija. Radovi podrazumevaju izgradnju ili rekonstrukciju i infrastrukturno opremanje industrijskih zona, turističkih lokacija, kao i izradu tehničke dokumentacije u svrhu razvoja poslovne infrastrukture.

Aktivnosti EU PRO Plus programa koji doprinosi ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Evropska unija podržava sa 40 miliona evra. Program, čiju realizaciju vodi Ministarstvo za evropske integracije, ima za cilj da doprinese poboljšanom upravljanju teritorijalnim razvojem, ekonomskom rastu i unapređenju socijalne infrastrukture i kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave, u dva regiona: Regionu Šumadije i zapadne Srbije i Regionu južne i istočne Srbije. Aktivnosti na terenu sprovodi UNOPS.