75 godina postojanja Saveta Evrope, značajna je prekretnica i obeležava se nizom događaja, konferencija i inicijativa koje odražavaju bogatu istoriju Saveta i predviđaju njegovu buduću ulogu u suočavanju sa savremenim izazovima.

Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu obeležila je 75. godišnjicu Saveta Evrope.  Organizovan je prijemom za predstavnike Vlade, diplomatskog kora, medija, civilnog sektora, partnere i kolege.

Za ovu priliku, generalna sekretarka Saveta Evrope Marija Pejčinović Burić uputila je video poruku u kojoj je čestitala na više od dve decenije zajedničkog rada u Srbiji.

Srbija se pridružila našoj organizaciji 2003. godine. Od tada je ratifikovala mnoge naše ključne konvencije i učestvovala u radu naših stručnih i nadzornih tela, tako da su naše vrednosti pretočene u pozitivno delovanje. Već tri četvrtine veka Savet Evrope omogućava Vladama da preduzmu mere koje su im najpotrebnije da bi ispunile evropske standarde. Srbija ima svoj put ka ostvarivanju evropskih standarda. I ponosni smo što smo uz Srbiju na tom putu.“

Janoš Babić, šef Misije Saveta Evrope u Beogradu, poželeo je dobrodošlicu gostima i gošćama i podsetio na pozitivan uticaj organizacije na svakodnevni život ljudi.

Janoš Babić
Kancelarija Saveta Evrope Janoš Babić

Od svog osnivanja, Savet Evrope je uvek odgovarao na izazove i podsticao svoje države članice da zajedno izgrade sigurniju, tolerantniju i inkluzivnu budućnost za sve svoje građane i građanke. Pored tekućih aktivnosti, naš fokus će biti na zaštiti životne sredine i uključivanju mladih u demokratsko odlučivanje. Svesrdno ćemo se boriti protiv verbalnog i fizičkog nasilja u školama”, kazao je on.

Tanja Miščević, ministarka za evropske integracije Republike Srbije izjavila je da “Država Srbija, kao punopravna članica Saveta Evrope, u potpunosti je opredeljena za ispunjavanje svih obaveza iz članstva u ovoj organizaciji, koja nam je važan strateški partner u sprovođenju reformi iz procesa evropske integracije. Podrška Saveta Evrope u primeni konvencija koje garantuju zaštitu ljudskih prava važna je višestruko - kako u inicijalnom 2 / 2 dostizanju standarda te zaštite, tako i sada, u stalnom praćenju njihovog razvoja. Ekspertiza koju dobijamo od Saveta Evrope ključni je reper za sve reforme na kojima radimo u oblastima zaštite ljudskih i manjinskih prava, posebno prava Roma, zatim jačanja nezavisnosti pravosuđa i slobode izražavanja, u borbi protiv korupcije kroz preporuke GREKO (GRECO) , kao i svih drugih u poglavljima 23 i 24“, navela je ministarka Miščević.

Dok se obeležava ovaj važan jubilej, Kancelarija Saveta Evrope podseća na njenu trajnu misiju zaštite i promovisanja ljudskih prava, demokratije i vladavine prava.

"Naša posvećenost ostaje jaka kao i uvek i radujemo se nastavku bitnog rada u partnerstvu sa Republikom Srbijom i širom međunarodnom zajednicom", stoji u saopštenju za medije.

O Savetu Evrope

Savet Evrope je osnovan 5. maja 1949. godine, nakon Drugog svetskog rata, da neguje jedinstvo i saradnju među evropskim narodima i da spreči buduće sukobe.

Danas, on ostaje vodeća organizacija za ljudska prava na kontinentu, koja se sastoji od 46 država članica i koja se zalaže za osnovna prava i slobode za preko 800 miliona građana i građanki.

Sve države članice Saveta Evrope potpisale su Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, sporazum osmišljen da zaštiti ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava.

(M.A./EUpravo zato)