Srbija je deo programa Evropske unije "Kreativna Evropa – MEDIA" u okviru kojeg deluje mreža Europa Cinemas čija je ideja da poboljšaju položaj evropskih bioskopa. 

U vezi s tim, bioskopi u Srbiji mogu da se prijave na poziv za pridruživanje mreži Europa Cinemas koji će trajati do 15. septembra 2024. godine. Na ovo imaju pravo da se prijave bioskopi širom zemlje.

Prilikom prijave potrebno je da na mejl info@europa-cinemas.org pošaljete podatke poput naziva bioskopa, broj sedišta po ekranu, grad, podatke o osobi zaduženoj za praćenje prijave.

Šta je Europa Cinemas?

Od svog osnivanja 1992. godine, mreža Europa Cinemas je uspostavila inicijativu u sektoru bioskopske distribucije i kreirala prvu međunarodnu mrežu bioskopa za cirkulaciju evropskih filmova.

U okviru programa Kreativna Evropa – MEDIA, i uz podršku Centra nacionalnog filma i animirane slike (CNC), mreža Europa Cinemas deluje u 33 MEDIA zemlje, među kojima je i Srbija. Prisutna u 740 evropskih gradova, mreža Europa Cinemas podržava 1.180 bioskopa sa ukupno 2.830 ekrana.

Ciljevi rada mreže su:

  • Povećanje evropskog programa u bioskopima i povećanje posećenosti, posebno kada je reč o evropskim ne-nacionalnim filmovima;
  • Podsticanje bioskopa da razvijaju evropske inicijative usmerene ka mladoj publici;
  • Promocija raznolikosti u okviru evropskog programa;
  • Razvoj mreže bioskopa koja omogućava zajedničke inicijative na nacionalnom i evropskom nivou.

Poziv za podnošenje prijava za pridruživanje mreži Europa Cinemas trajaće do 15. septembra 2024. godine.

Prijave će biti razmatrane od strane Komiteta za validaciju Europa Cinemas u oktobru 2024. godine. Više informacija o pozivu možete naći OVDE.

(EUpravo zato/EU mogućnosti/JA)