Projekat je usmeren na tri kreativne industrije  i to:

  • održivi kulturni turizam,
  • moda i dizajn i
  • umetnički zanati.

Cilj projekta je da se osnaže kreativne i preduzetničke kompetencije i poveća svest o prednostima održivosti kreativne industrije u regionu.

Aktivnosti unutra programa biće realizovane u tri faze: obuka, razmena iskustava sa učesnicima iz drugih zemalja i edukativne posete.

Projekat „Centar za Razvoj Kreativnih Industrija - The creative industries development centre" (KUL), sprovoditi se u okviru EU Programa: Kreativna Evropa, a partneri su , Centar za celoživotno učenje i kulturu Bjelovar (Hrvatska), Inženjere za zaštitu životne sredine Novi Sad (Srbija) i Razvojni center Murska Sobota (Slovenija).

Program "Kreativna Evropa"

"Kreativna Evropa" je vodeći program Evropske unije u sektoru kulture i audio-vizuelne delatnosti u kom i Republika Srbija učestvuje od 2014. godine.

Ovim programom EU podržava evropsku kinematografiju, umetnost i kreativne industrije sa ciljem otvaranja radnih mesta i podsticanja rasta, kao i radi kreiranja novih međunarodnih prilika, tržišta i publike.

Razvojni centar Murska Sobota iz Slovenije nadgledaće sve aktivnosti vezane za održivi kulturni turizam.  Inženjeri za zaštitu životne sredine iz Srbije, u saradnji sa Udruženjem zanatlija, organizovaće aktivnosti povezane s umetničkim zanatima, a Centar za celoživotno učenje i kulturu Bjelovar sprovešće aktivnosti koje su u vezi sa modom i dizajnom.

(M.A./EUpravo zato/europa.rs)