Profesor Evropskih studija na Fakultetu političkih nauka u penziji Slobodan Samadžić dočekao nas je u svom kabinetu gde još povremeno dolazi kada ima gostujuća predavanja na drugom i trećem stepenu studija. Priču počinjemo od toga kako je, kada je krenuo da se bavi temom Evropske unije, početkom devedesetih, bio fasciniran jednom takvom strukturom.

"Meni je to bilo jako interesantno kad sam počeo da se bavim Unijom, imate države i međunarodne organizacije, a imate nešto što nije ni jedno ni drugo a funkcioniše. Kako? To je novi fenomen u istorijskim realcijama", priča Samardžić.

Ipak, da blok danas ima određene probleme, jasno mu je. Iako je ranijih godina bio stava da je Evropska unija važna za Srbiju i budućnost našeg regiona, sada primećuje da se dosta stvari poremetilo, "naročito sa krizom 2008. godine" s jedne strane, a s druge, zbog teškoća zemalja koje se nalaze "pred vratima EU" da ostvare tehničke uslove za pristupanje, popun onih iz oblasti prava, politike i ekonomije.

"Ti su uslovi formulisani još 1993. godine Kopenhagenški, koji zahtevaju da zemlja promeni svoj krvotok u pogledu političkog sistema i tržišne privrede i vladavine prava, kako bi pristupila jednoj nadnacionalnoj strukturi koja zapravo poštuje pravila tržišne igre utakmice, dakle vladavina prava, demokratije, slobodnih izbora itd. Dakle, obostrano je bio problem".

Sada je mišljenja da Srbija treba da ide zajedno sa Evropskom unijom.

Ceo razgovor možete poslušati u videu:

Intervju - Slobodan Samardžić EUpravo zato