Ukoliko imate ideju za projekat i želite da bude finansiran kroz fond Evropske unije - IPA (Instrument za pretpristupnu pomoć) – kroz Program prekogranične saradnje između Srbije i Bosne i Hercegovine 2021-2027, ali niste sigurni kako da ga pripremite, sada imate mogućnost da to naučite.

Svi građani koji imaju dobru ideju i žele da taj projekat sufinansira Evropska unija mogu da se prijave na radionicu i da saznaju sve što ih zanima na tu temu. Prisustvo na radionici je besplatno.

Uslov je samo da se nalazite na teritoriji Srbije, a cilj je saradnja Srbije i Bosne i Hecegovine.

Radionica će biti održana u hotelu Rojal Spa u Banji Koviljači, 24. juna 2024. godine sa početkom u 11 časova. Tokom radionice, predstavnici Ministarstva za evropske integracije Republike Srbije i Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine će, uz podršku Zajedničkog tehničkog sekretarijata Programa, odgovarati na pitanja i pružiti podršku zainteresovanima da razjasne sve nedoumice.

Ovo su oblasti u kojima projekti mogu biti finansirani tokom IPA III (Tematski prioriteti i specifični ciljevi) su:

Ulaganje u mlade, obrazovanje i veštine:

  • Pospešiti aktivizam mladih i društveno-ekonomsko angažovanje mladih
  • Povećati zapošljivost specifičnih grupa pružanjem novih veština

Podsticanje turizma i kulturnog i prirodnog nasleđa

  • Održivi turizam (uključujući kulturno i prirodno nasleđe usmereno na ekonomski razvoj pograničnog regiona)

Kako bi radionica bila što je moguće efikasnija, imate mogućnost da pošaljete pitanja do 20.06.2024. na mejl office@srb-bih.org

Prisustvo možete da obezbedite popunjavanjem prijavnog obrasca najkasnije do 21. juna 2024.

(EUpravo zato/Ministarstvo za EU integracije)