Mladi sa Zapadnog Balkana imaće priliku da učestvuju u letnjem kampu.

Predstojeći Youth in Action: SHAPE THE FUTURE 2024 je regionalni letnji kamp koji ima za cilj da okupi mlade ljude sa Zapadnog Balkana kako bi se upoznali, učili i stvorili siguran prostor za nove ideje i inicijative.

Kamp će se održati u Bijeljini, Bosna i Hercegovina, od 14. do 19. jula. Ovogodišnji program će staviti poseban akcenat na rodnu ravnopravnost kroz sport i međukulturno obrazovanje, nudeći zanimljive diskusije, uzbudljive sportske aktivnosti, inovativne alate za aktivno učešće i priliku da upoznate svoje vršnjake i uspostavite nove veze i mreže.

Pravo da učestvuju imaju mladi ljudi iz Severne Makedonije, Albanije, Crne Gore, Kosova*, Bosne i Hercegovine i Srbije uzrasta od 16 do 22 godine. Oni mogu da se prijave putem ovog linka.

Svi troškovi smeštaja, hrane i prevoza su pokriveni od strane organizatora.

Regionalni letnji kamp podržavaju Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (u ime nemačke vlade i EU) i forum ZFD.

Rok za prijavu je 3. jun, do 23:59.

(JA/EUpravo zato/EU mogućnosti)