U Beogradu je otvorena prva kancelarija Cassa Depositi e Prestiti van Evropske unije, posvećena čitavom prostoru Zapadnog Balkana.

Potpisana su dva ugovora o finansiranju u korist Banca Intesa Beograd i UniCredit Bank Srbija u ukupnoj vrednosti od 50 miliona evra, što će dozvoliti aktiviranje sredstava od najmanje 100 miliona koja će biti izdvojena za rast od cca. 250 lokalnih MSP-a

Sredstva, dodeljena kao deo Investicionog okvira za Zapadni Balkan koji promoviše Evropska unija, omogućiće dvema glavnim italijanskim bankama koje posluju u zemlji da obezbede finansiranje po povoljnim stopama lokalnim preduzećima koja posluju u sektorima sa velikim ESG uticajem.

Za CDP, u ulozi italijanske finansijske institucije za razvojnu saradnju, ovo otvaranje predstavlja prvi korak šire strategije usmerene na jačanje prisustva i poslovanja u podršci inicijativama održivog razvoja preduzeća u ekonomijama u ekspanziji.

Otvaranjem kancelarije u Beogradu, kako je rekao Dario Skanapjeko, izvršni direktor CDP-a, međunarodna uloga CDP-a se dodatno jača i nastavlja se sa planom novih kancelarija van EU-a koji takođe ima za cilj da uključi afrički kontinent sa novim kancelarijama u Kairu i Rabatu.

"Želimo da poslujemo sve efikasnije kao spona između evropskih resursa u Italiji i ekonomija u kojima smo pozvani da obavljamo svoju ulogu finansijske institucije za razvojnu saradnju: ugovori o finansiranju sa Banca Intesa Beograd i UniCredit Bankom Srbija, zahvaljujući kojima ćemo podržati najmanje 250 MSP-a na području, potvrda su konkretnosti našeg opredeljenja u ovom pravcu", kazao je on.

„Otvaranje kancelarije Cassa Depositi e Prestiti u Beogradu prati otvaranje Simest-a i Sace-a. Ovim je završen projekat jačanja italijanskog sistema u Srbiji koji je ministar Tajani pokrenuo u martu 2023. godine povodom Poslovno naučnog foruma. Beograd postaje prvo sedište izvan EU-a u kojem italijanski sistem može da računa na tako širok spektar institucionalnih aktera", naveo je ambasador Italije u Beogradu Luka Gori.

Izvršni direktor CDP-a potpisao je dva ugovora o finansiranju u ukupnom iznosu od 50 miliona evra.

Prvi, vredan 10 miliona , potpisan je sa Banca Intesa Beograd kao deo programa finansiranja podeljenog u nekoliko delova koji će uključiti i druge zemlje u kojima je Intesa Sanpaolo prisutna.

Drugi ugovor od 40 miliona potpisan je sa UniCredit Bankom Srbija.

Sredstva koja je Cassa Depositi e Prestiti stavila na raspolaganje kao deo inicijative Investicionog okvira za zapadni Balkan (WBIF) koju promoviše Evropska unija, izdvojiće dve glavne italijanske banke koje posluju u zemlji (putem direktno isplaćenih kredita), u korist rasta malih i srednjih srpskih preduzeća sa povoljnim kamatnim stopama.

Sredstva CDP-a će moći da generišu efekat poluge jednak najmanje dvostrukom iznosu kredita,u ukupnom iznosu od najmanje 100 miliona evra. Inicijativa će dozvoliti da se podrži najmanje 250 lokalnih preduzeća, da se otvore nova radna mesta i doprinese postizanju pet Ciljeva održivog razvoja („SDGs") Ujedinjenih nacija.

(M.A./EUpravo zato)