Podaci zvanične evropske statistike Evrostat pokazali su da su građani Crne Gore, posle stanovnika Turske, najnezadovoljniji među Evropljanima kada je u pitanju količina slobodnog vremena. Kada je u pitanju Evropska unija, na najnezadovoljniji su Grci i Bugari.

Količinom slobodnog vremena najviše su zadovoljni građani Finske, potom Danske i Slovenije, pokazuju podaci zvanične evropske statistike.

Ukupno zadovoljstvo količinom slobodnog vremena u EU je, tokom 2022. godine, prosečno iznosilo 6,8 bodova, na skali od 0 (potpuno nezadovoljan) do 10 (potpuno zadovoljan), objavio je Evrostat.

Ova ocena je ista u poređenju sa prethodnim istraživanjem iz 2018. godine, navodi zvanična evropska statistika.

Ispitivanje je obuhvatilo 20 varijabli, koje pokrivaju teme od ličnog blagostanja (zadovoljstvo različitim oblastima života, pozitivna i negativna osećanja kao što su sreća, pripadnost i usamljenost) do učešća u socijalnom i kulturnom životu.

"U 11 zemalja EU zabeleženo je ukupno zadovoljstvo količinom slobodnog vremena od 7 bodova ili više. Najviše ocene su zabeležene u Finskoj (7,7), Danskoj i Sloveniji (obe 7,5). Najniže ocene su prijavljene u Grčkoj (5,5), Bugarskoj (5,7) i Kipru (6,2)", navodi Evrostat.

Kada je reč o zemljama-kandidatima za EU – u njima je stepen zadovoljstva količinom slobodnog vremena ispod proseka EU: U Crnoj Gori ocena je svega 5,3, a u Turskoj 4,8, a u Srbiji je ocena 6. Podataka za BiH, Severnu Makedoniju i Albaniju – nema.

Zadovoljniji oni bez dece, nižeg obrazovanja i stariji

Domaćinstva bez dece, osobe s nižim srednjim obrazovanjem i stariji odrasli su više zadovoljni količinom slobodnog vremena, navodi Evrostat.

Podaci pokazuju da su u 2022. godini domaćinstva u EU bez izdržavane dece bila više zadovoljna svojom količinom slobodnog vremena (7,0 bodova) u poređenju sa domaćinstvima sa mlađom (izdržavanom) decom (6,4).

"Proučavanje zadovoljstva količinom slobodnog vremena na osnovu nivoa obrazovanja otkriva zanimljiv šablon: što je taj nivo viši (iznad završene srednje škole) – to su ljudi manje zadovoljni svojim slobodnim vremenom (6,6)", ukazuje se u izveštaju Evrostata.

Osobe s nižim srednjim obrazovanjem zabeležile su viši nivo zadovoljstva (6,9), dok su osobe sa srednjim obrazovanjem imale 6,8 bodova.

Što se tiče starosne dobi, najviši nivo zadovoljstva količinom slobodnog vremena zabeležen među starijim osobama (65 godina i stariji) sa 7,6 bodova, zatim među najmlađom grupom (16-24 godina) sa 7,1 bodova.

Osobe starosti od 25 do 64 godine bile su najmanje zadovoljne svojom količinom slobodnog vremena (6,4 bodova).

I u 2018. i u 2022. godini, muškarci i žene imaju isti nivo zadovoljstva svojom količinom slobodnog vremena, prosječno 6,8 bodova, objavio je Evrostat.

(JA/EUpravo zato/Kurir)