Evropska komisija (EK) predstavila je predlog budžeta Evropske unije za 2025. godinu u iznosu od 199,7 milijardi evra, objavljeno je na sajtu EK.

Budžet će biti dopunjen sa procenjenih 72 milijarde evra kroz isplate iz projekta "Next Generation EU".

U predlogu budžeta za 2025. godinu sredstva će biti usmerena tamo gde mogu imati najveći uticaj, u skladu sa potrebama zemalja članica EU. Fokus će biti na podršci zelenoj i digitalnoj tranziciji, otvaranju novih radnih mesta, jačanju strateške autonomije i globalne uloge Evrope.

Nacrt budžeta za 2025. godinu takođe predviđa kontinuiranu pomoć sirijskim izbeglicama u Turskoj i okolnom regionu, južnom susedstvu, uključujući spoljne aspekte migracija, kao i Zapadnom Balkanu. Poseban akcenat je stavljen na stabilnu podršku Ukrajini, navodi se na sajtu EK.

Dodatno, iz budžeta za 2025. godinu izdvojeno je 53,8 milijardi evra za zajedničku poljoprivrednu politiku. Za regionalni razvoj i koheziju, koji uključuju podršku ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji, kao i infrastrukturu za zelenu tranziciju i prioritetne projekte Unije, planirano je 49,2 milijarde evra.

Za podršku partnerima i interesima Evropske unije u svetu predviđeno je 16,3 milijarde evra, od čega 500 miliona evra za Fond za rast Zapadnog Balkana. Dodatnih 4,3 milijarde evra biće dostupno u obliku grantova kroz Instrument za Ukrajinu, uz 10,9 milijardi evra u kreditima.

Za istraživanje i inovacije biće izdvojeno 13,5 milijardi evra.

(EUpravo zato)