Po ugledu na funkcionisanje Evropske unije, i naš region teži da bude uvezan u svakoj oblasti u kojoj je to moguće. Jedna od tih oblasti je svakako transport i olakšice priliko korišćenja auto-puteva.

S tim u vezi, u okviru inicijative Otvoreni Balkan, svi oni koji imaju srpski uređaj za elektronsku naplatu putarine će od sredine aprila sa njim moći da prolaze kroz naplatne rampe Crne Gore, a auto-putevima kroz Hrvatsku od 15. maja.

Predstavljena je i platforma na kojoj će vlasnici tagova moći da se registruju za putovanja bez zadržavanja na naplatnim rampama.

Cilj višejezične platforme "Toll4All" - putarina za sve, je da na jednom mestu objedini sve zemlje regiona u jedinstvenu elektronsku naplatu putarine.

Kroz Severnu Makedoniju već može sa srpskim tagom

Prošle godine je završeno povezivanje sa Severnom Makedonijom i sistem sa blizu 50.000 korisnika dobro funkcioniše, kažu iz Puteva Srbije.

Kratkim postupkom prekonfiguracije TAG uređaja svakom korisniku je omogućeno da se, kao i auto-putem kroz Srbiju, ne zaustavlja na stanicama naplate putarine sve do granice sa Grčkom.

Iskustvo je pozitivno za korisnike elektronske naplate putarine u Makedoniji, smanjeni su zastoji u letnjem periodu, povećan je broj prolazaka i reakcije su pozitivne.

Potrebno je samo izvršiti prekonfiguraciju TAG uređaja na "Open Balkan standard" u nekoj od ovlašćenih poslovnica.

Postupak prekonfiguracije TAG uređaja traje najviše do pet minuta i posle toga se putarina naplaćuje sa platne kartice vlasnika. Ako je neko na TAG-u u trenutku prekonfiguracije imao novac koji nije potrošen, sredstva će istog časa biti vraćena na njegovu platnu karticu

Prednosti elektronske naplate

Prednost elektronske naplate putarine je brži prolazak kroz naplatne stanice, lakša kontrola protoka sredstava i manje radnika na naplatnim rampama.

Kada je 2012. godine počela elektronska naplata putarine u Srbiji je bilo oko 2.000 korisnika, danas ih je 783 hiljade, od čega je 50 hiljada registrovano za korišćenje taga u Severnoj Makedoniji i Srbiji, a očekuje se da će aktivacijom platforme "Toll4All" njih biti mnogo više.