ENEF II je prikupio 57 miliona evra investicija od svojih inicijalnih investitora, među kojima su EBRD, EU, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) i nemačka razvojna banka KfW.

Na zvaničnom predstavljanju održanom u Beogradu, Banca Intesa je objavila svoju nameru da uloži do 7 miliona evra u ENEF II, što predstavlja prvo ulaganje jednog privatnog investitora u fond. Evropska unija će takođe uložiti još 7 miliona evra, što će ukupnu vrednost fonda i raspoloživi kapital za investiranje uvećati na 71 milion evra. Pridruživši se početnim investitorima fonda, Banca Intesa dodatno učvršćuje svoju posvećenost podsticanju lokalnih malih i srednjih preduzeća i njihovom održivom razvoju.

Fond ENEF II nudi vodećim malim i srednjim preduzećima na Zapadnom Balkanu niz finansijskih instrumenata, od manjinskog investiranja u kapital i dokapitalizacije, preko hibridnih instrumenata duga i kapitala, do klasičnog kreditiranja, i ima za cilj da finansira između 15 i 20 kompanija, sa pojedinačnim plasmanima u rasponu od pola miliona evra do 8 miliona evra.

Pored obezbeđivanja kapitala za ekspanziju i rast, ENEF II svoje investicije dopunjuje sveobuhvatnim savetodavnim uslugama kako pre, tako i nakon ulaganja, osnažujući preduzeća veštinama i alatima koji su im neophodni za izgradnju otpornih i uspešnih poslovnih sistema. Fond takođe ima za cilj da podrži posvećenost kompanija održivom razvoju tako što će ih putem svojih instrumenata podrške motivisati da se usklade sa najboljim praksama u oblasti zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i savesnog korporativnog upravljanja (ESG).

"Inicijativa u pravom trenutku"

U organizaciji Ambasade Italije u Srbiji, svečanom otvaranju u Beogradu prisustvovali su Emanuel Žiofre, ambasador EU u Srbiji, Luka Gori, ambasador Italije u Srbiji i Anke Konrad, nemačka ambasadorka u Srbiji, ističući zajedničke prioritete unapređenja rasta privatnog sektora, i daljeg ekonomskog razvoja na Zapadnom Balkanu. Preko 70 kompanija iz Srbije, šireg regiona i Italije učestvovalo je na događaju kako bi saznali o mogućnostima finansiranja i istražili potencijalnu saradnju.

"Ova inicijativa dolazi u pravom trenutku jer je EU na vrhuncu priprema za novi plan rasta za zapadni Balkan i reformsku agendu. Važan deo planiranih reformskih mera usmeren je na razvoj privatnog sektora i poboljšanje poslovnog ambijenta za povećanje privrednog rasta, u čemu sektor malih i srednjih preduzeća igra suštinsku ulogu. Stoga smo ponosni što ulažemo čak 26 miliona evra u udružene napore Tima Evrope, te ćemo sa našim partnerima iz EBRD, KfV i CDP pojačati dugogodišnju podršku malim i srednjim preduzećima, čineći Srbiju konkurentnijom na evropskom i evropskom tržištu i na globalnom nivou", izjavio je tom prilikom Emanuele Žiofre, ambasador Evropske unije u Srbiji.

Mateo Kolanđeli, direktor EBRD-a za Zapadni Balkan, izjavio je da će priključivanje prve komercijalne investitorske insistucije koja doprinusi kapitalu fonda dodati novu dimenziju.

"Veoma pozdravljamo učešće Banca Intesa u ENEF II, čime je postala prva komercijalna investitorska institucija koja doprinosi kapitalu fonda. Ovo će dodati novu dimenziju našoj obimnoj saradnji sa Banca Intesa u Srbiji i regionu. Radujemo se bliskoj saradnji u obezbeđivanju neophodnog rasta kapitala inovativnim i visokopotencijalnim malim i srednjim preduzećima".

Šta je ENEF II?

ENEF II je novi investicioni fond koji je osnovan uz podršku EU, nadovezujući se na uspeh prethodnog fonda ENEF. EBRD je u funkciji glavnog savetnika fonda, odgovoran za njegovo upravljanje. Posvećen malim i srednjim preduzećima na Zapadnom Balkanu, ENEF II već investira u lokalne kompanije.

EBRD je jedan od najvećih institucionalnih investitora na Zapadnom Balkanu, koji uključuje privrede Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije. Region i dalje ostaje strateška oblast i fokus za Banku, koja je uložila više od 18 milijardi evra u ove privrede.

(JA/EUpravo zato/EU u Srbiji)