Jedinstveno tržište rada Otvorenog Balkana, čije su članice Srbija, Albanija i Severna Makedonija, počelo je u petak, 1. marta, što znači da svi građani po najjednostavnijoj proceduri mogu da se zaposle u bilo kojoj od zemalja ove inicijative, saopštila je Privredna komora Srbije.

Jedan od prvih koji je dobio Open Balkan ID, elektronski sertifikat koji mu omogućava da radi u bilo kojoj zemlji iz inijative Otvoreni Balkan, je predsednik PKS Marko Čadež.

"Od 1. marta građani Srbije, Albanije i Severne Makedonije konačno mogu da žive i rade u bilo kojoj od tri zemlje kao u svojoj. Za ove naše prostore gde je prvo pravilo javne uprave 1. mart je revolucija", rekao je Čadež. On je podsetio da su pre tri godine i tri meseca lideri zemalja otvorenog Balkana odlučili i potpisali vizionarsku odluku o uspostavljanju slobodnog pristupa tržištu rada na Zapadnom Balkanu.

"Do pre tri godine smo verovali da ako želimo da nama bude bolje, njima mora da bude gore. Upoznali smo se tri godine, shvatili da imamo iste probleme. Da su i naša deca srećna ili tužna na isti način. Saznali smo da je rešenje za problem samo jedna poruka VhatsApp/Viber-a, ona ‘kako si danas i šta ima novo kod tebe. I konačno možemo", rekao je predsednik PKS i prvi radnik slobodnog tržišta Otvorenog Balkana.

Prednosti slobodnog kretanja radnika u regionu, bez ikakvih administrativnih barijera, su višestruke, počev od mogućnosti obavljanja sezonskih poslova, preko smanjenja deficitarnih zanimanja i jačanja poverenja investitora do rasta ključnih sektora privrede. naveo je PKS.

Očekuje se da će slobodan pristup tržištu rada od oko 11 miliona stanovnika sprečiti dalji odliv mozgova i mladih iz regiona nudeći mogućnosti zapošljavanja, ali i odgovoriti na sve veće zahteve za kvalitetnim kadrovima, kako domaćih tako i međunarodnih kompanija koje posluju u regionu. region.

Procedura

Državljani Srbije, Albanije i Severne Makedonije, koji žele da se zaposle u nekoj od članica Otvorenog Balkana ili su već pronašli poslodavca, potrebno je da poseduju ID broj za koji se registruju elektronski, u par koraka. To podrazumeva da popune formular na platformi (eUprava) i prilože važeći biometrijski dokument. Na osnovu dostavljenih podataka, domicilni nadležni organi, preko platforme eUprava generišu jedinstveni identifikacioni broj Otvoreni Balkan (IDOB).

Nakon toga, zainteresovani može da pristupi portalu eUprave odredišne zemlje i podnese zahtev za slobodan pristup tržištu rada. Odredišna zemlja nakon provere donosi konačnu odluku. Nakon dobijanja odobrenja zainteresovani može biti zaposlen, pod istim uslovima kao lokalni državljanin zemlje, do dve godine, a nakon isteka ovog perioda, može se produžiti period boravka, tj. radne dozvole.

(JA/EUpravo zato)