Delegacije su predvodili, vršilac družnosti pomoćnika ministra za rad u Vladi Srbije Zoran Milošević i zamenica ministra ekonomije Albanije Olta Manjani.

Predstavnici delegacija dve zemlje parafirali su i tekst sporazuma koji sadrži odredbe o penzijskom i invalidskom osiguranju, zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti, kao i odredbe o osiguranju za slučaj povrede na radu i profesinalne bolesti.

Dogovoreno je da se u drugoj polovini ove godine održi još jedna runda pregovora, na kojoj će se razmatrati i usaglasiti odredbe Administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma između Srbije i Albanije o socijalnom osiguranju.

Stupanjem na snagu ovog sporazuma, biće omogućeno korišćenje zdravstvene zaštite u drugoj državi ugovornici tokom privremenog boravka, odnosno prebivanja, ostvarivanje prava na penziju uz sabiranje perioda osiguranja koji su navršeni u obe države ugovornice, kao i ostvarivanje i drugih prava i naknada iz socijalnog osiguranja.

Inače, naša zemlja je do sada je potpisala 34 sporazuma kojima se regulišu oblasti osiguranja.

Šta to znači u praksi?

Svi naši ljudi koji su radili ili sada rade u Albaniji moći će da ostvare pravo na penziju, ali i obrnuto, dok će trenutno zaposleni moći da koriste medicinske usluge.

U skladu sa njima, penzije se šalju u sve ove zemlje, ali i svi naši ljudi koji su nekada radili u inostranstvu imaju pravo da im se prilikom obračuna penzijskog staža uzme u obzir i onaj koji su stekli van Srbije. Pored Albanije, u pripremi je i potpisivanje dokumenta sa Portugalijom, a nedavno je počeo da važi i sa Azerbejdžanom.

(M.A./Kurir.rsKosovo online.com)