Ako nemate krov nad glavnom, žrtva ste porodičnog nasilja, pripadate romskoj nacionalnoj manjini ili ste osoba sa invaliditetom – verovatno pripadate socijalno ugroženoj grupi stanovništva kojoj je potrebna podrška kako bi se aktivno uključili u društvo.

Program "Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji" (EU SHAI) osmišljen je da poboljša primenu politika socijalne inkluzije u Srbiji i obezbedi održiva stambena rešenja praćena merama aktivne inkluzije za najugroženiju populaciju.

Evropska unija izdvojila je 27 miliona evra putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) 2018. za 63 meseca sprovođenja Programa, a Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) izabrana je kao implementacioni partner.

Vreme implementacije projekta je od decembra 2019. do februara 2025. godine. Plan je da se za to vreme u 19 opština u Srbiji za 381 porodica koje spadaju u socijalno ugroženu grupu stanovništva obezbebedi krov nad glavom i podrška u oblasti obrazovanja, unapređenja zapošljivosti, zapošljavanja i samozapošljavanja i pristupa različitim uslugama socijalne zaštite, prema podacima sa sajta EU u Srbiji. 

Cilj ovog projekta je doprineti povećanom socijalnom uključivanju žena i muškaraca, devojčica i dečaka koji žive u siromaštvu i isključeni iz društva, i omogućiti im dostojanstven život i aktivno učešće u društvu.

S druge strane, ideja je da se na održiv i odgovoran način unaprede životni uslovi za naugroženije kako bi se ostvarila bolja inkluzija širom Srbije.

Nedovoljno razvijene usluge socijalne zaštite

Nalazi studije "Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji 2021. godine" pokazali su da su usluge socijalne zaštite na lokalnom nivou nedovoljno razvijene i neravnomerno dostupne, kao i da većina opština i gradova u Srbiji obezbeđuje dve do tri usluge, od kojih su najzastupljenije: pomoć u kući za stare i odrasle, lični pratilac deteta i dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Grupe kojima je projekta okrenut su pripadnici romske nacionalne manjine, žene u nepovoljnom položaju, posebno žene žrtve porodičnog nasilja, mladi na smeštaju / oni koji napuštaju smeštaj, osobe sa invaliditetom i drugi koji žive u neadekvatnim uslovima.

Prema planu koji je Evropska unija napravila na ovu temu, postoje tri rezultata koji će biti postignuti.

Prvi rezultati su jači kapaciteti institucija/organa/organizacija koje pružaju usluge stanovanja i aktivne inkluzije u cilju uspešnog i rodno odgovornog planiranja, sprovođenja stambenih programa i bitnih usluga podrške.

Drugi rezultat su odgovarajuća stambena rešenja obezbeđena najosetljivijim ženama i muškarcima, devojčicama i dečacima

Na kraju, usluge zapošljavanja, socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstvene zaštitekomplementarne stambenim rešenjima obezbeđene najosetljviijim ženama i muškarcima, devojčicama i dečacima spadaju u treći očekivani rezultat.

Program je takođe koristan nacionalnim institucijama i jedinicama lokalne samouprave, kao i pružaocima usluga socijalne inkluzije iz javnog i sektora civilnog društva. Program, zasnovan na nacionalnim i međunarodnim okvirima, doprinosi ispunjavanju kriterijuma za pristupanje Evropskoj uniji u poglavlju 19, koje se odnosi na socijalnu inkluziju, i poglavlju 23 koje pokriva osnovna prava, zajedno sa postizanjem ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Projekti socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije trenutno se sprovode u sledećim gradovima i opštinama: Čačak, Ljubovija, Svilajnac, Topola, Pančevo, Loznica, Šabac, Kula, Vrnjačka Banja, Žagubica, Raška, Koceljeva, Vladičin Han, Sombor, Pirot, Bujanovac, Opovo, Valjevo, Žabalj. Ovi projekti treba da obezbede stambena rešenja i komplementarne mere aktivne inkluzije za 381 porodicu koja pripada ciljnim grupama Programa.

U okviru EU SHAI programa sprovodi se i pet infrastrukturnih projekata manjeg obima, čiji je cilj unapređenje socijalne i komunalne infrastrukture u podstandardnim naseljima u Srbiji. Ovi projekti se trenutno sprovode u sledećim gradovima i opštinama: Negotin, Novi Pazar, Ljubovija, Surdulica, Svilajnac.

Nacionalni partneri programa su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Program u praksi

Od početka implementacije pa do ovog momenta u svoje domove useljeno je mnogo socijalno ugroženih porodica.

U Vrnjačkoj Banji je tokom prošle godine useljeno je 20 porodica u novoizgrađenu zgradu za socijalno stanovanje. Program "Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji" obezbedio je kompletno nameštene i opremljene stanove za porodice koje pripadaju najosetljivijim društvenim grupama iz Vrnjačke Banje.

U Raški je useljeno 18 porodica u novoizgrađene objekte za socijalno stanovanj

Grad Loznica je u okviru Programa "Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ obezbedio kompletno nameštene i opremljene stanove za 14 porodica polovinom 2023.

Pomoću programa je u Ljuboviji takođe 14 porodica useljeno u novoizgrađene objekte za socijalno stanovanje. Kroz ovaj program stanovi su takođe kompletno namešteni i opremljeni za porodice koje pripadaju najosetljivijim društvenim grupama iz Ljubovije.

U Šapcu je useljeno 23 porodica u novoizgrađene objekte za socijalno stanovanje, a u okviru programa "Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji".

Program EU SHAI nije samo projekat za rešavanje trenutnih izazova; to je obaveza izgradnje budućnosti u kojoj svi u Srbiji imaju priliku da uspeju i žive dostojanstven život. Kako se program odvija, stoji kao svedočanstvo o posvećenosti EU podršci Srbiji na putu ka međunarodnim standardima i ka inkluzivnijoj i dostojanstvenijoj budućnosti.

(JA/EUpravo zato)