Evropski parlament je u više navrata tražio veće zaštitne mere za mlade ljude koji ulaze na evropsko tržište rada i tim povodom poslednjih godina doneo širok spektar neobavezujućih rezolucija. To, međutim, nije dovoljno, pa je sada potrebno uvesti pravo obavezujuć instrument za obezbeđivanje kvalitetne praktične obuke, ukazuje za Euractiv evroposlanica Renev Monika Semedo.

"Prošlo je 10 godina od kada je Okvir kvaliteta za praktičnu obuku prvi put usvojen. Sada nam je potreban pravno obavezujući instrument, a ne samo preporuke: da sprečimo nesigurnost, zloupotrebu i beskrajno produženje ugovora koji ne dovode do stalne pozicije i pre svega, pripravnički staž mora da se plati", rekao je evropski poslanik za Euractiv.

Okvir kvaliteta za praktičnu obuku je grupa preporuka koje je Evropska komisija objavila 2014. godine. Međutim, one nisu pravno obavezujuće, već daju smernice državama članicama kako da pristupe ovom pitanju.

"Kvalitetne praktične obuke mogu biti ključna pomoć mladima da steknu praktično iskustvo i nađu posao. Komisija je u svom programu rada za 2023. najavila inicijativu o praktičnim obukama, ključnom rezultatu Evropske godine veština", rekao je portparol Evropske komisije za Euractiv.

"Komisija trenutno priprema ažuriranje okvira kvaliteta EU za praktične obuke u EU, koji je okvirno zakazan za prvi kvartal 2024. godine, podložno zaključivanju Komisije za procenu uticaja", dodao je portparol.

Prošle nedelje, poslanici EU raspravljali su o ovom pitanju tokom plenarne sednice Evropskog parlamenta, a tokom debate je komesar za tržište rada Nikolas Šmit najavio da će zakonski predlog o tom pitanju biti objavljen pre isteka zakonodavnog mandata ove godine.

Međutim, prema standardnom okviru za zakonodavne pregovore u institucijama EU, bilo koji sada predloženi zakon neće biti odobren pre kraja mandata, koji ističe za nekoliko meseci, a izbori za EU će se održati početkom juna.

Predlog će stoga biti prosleđen sledećoj Evropskoj komisiji.

"Pozdravljam najavu komesara Šmita da će inicijativa, koja uzima u obzir mnoge aspekte zahteva parlamenta, biti predložena pre kraja mandata", kaže Semedo za Euractiv.

"Ostajem oprezan dok čekamo predlog da vidimo šta će biti u direktivi [zakonodavnom predlogu] i šta će biti u preporuci koja je danas objavljena", zaključio je evropski poslanik.

(JA/EUpravo zato)