Njime se regionu nudi šest milijardi evra dodatne finansijske pomoći u periodu od 2024 do 2027, a usvojena je i odluka za ulazak u međuinstitucionalne pregovore sa Savetom EU.

Dejvid Makalister, predsednik Odbora EP za spoljne poslove, kazao je uoči glasanja da očekuje početak pregovora već ove nedelje, prenosi RTS.

On je naveo da je preostalo malo vremena za postizanje dogovora u aktuelnom mandatu Evropskog parlamenta.

Kako se navodi u saopštenju Evropskog parlamenta, poslanici su podržali stroge reforme i jačanje EU vrednosti na Zapadnom Balkanu. Fokus je na vladavini prava, transparentnosti i ekonomskoj integraciji.

Podržava se integracija Zapadnog Balkana, uz podršku njegove posvećenosti pristupu,a to je princip koji povezuje vladavinu prava i osnovna prava sa dve druge ključne oblasti procesa pridruživanja. To su ekonomsko upravljanje i jačanje demokratskih institucija i reforme javne uprave.

Kontinuirani dijalog sa Evropskom komisijom trebalo bi da intenzivira ulogu EP u praćenju napretka i obezbeđivanju usklađenosti finansiranja sa ciljevima EU.

Poslanici su zatražili i da se uspostavi odbor za reviziju u čijem će sastavu biti nezavisni eksperti, uključujući državljanina korisnika. Time će se zaštiti finansijski interesi EU i obezbediti objektivan nadzor.

Instrument za reformu i rast za Zapadni Balkan ima za cilj pokretanje društveno-ekonomskih reformi na Zapadnom Balkanu, unapređivanje ekonomskog rasta i usklađivanje sa EU.

Odluka dva odbora da uđu u međuinstitucionalne pregovore sa Savetom EU biće objavljena na plenarnoj sednici i postaviće osnovu za početak tih pregovora sa Savetom, a krajnji cilj je usaglašavanje konačnog teksta o strukturi instrumenta.

Koizvestilac Odbora za budžet Karlo Resler rekao je da ovim predlogom EU pokazuje jasnu posvećenost proširenju. Uslovljenost u oblastima demokratskih standarda, vladavine prava i usklađenosti sa vrednostima EU, vidi kao ključne za pristupanje pomoći od šest milijardi evra.

Instrumentom za reformu i rast za Zapadni Balkan, koji je u novembru 2023. godine predstavila Evropska komsija, planirano je da se u periodu od 2024. do 2027. godine izdvoji dve milijarde evra u grantovima i četiri milijarde evra u kreditima, a isplata ovih sredstava zavisi od uspešne primene određenih reformi navedenih u reformskoj agendi svake zemlje korisnice.

Ambasadori zemalja članica EU usaglasili su se početkom marta oko pregovaračkog mandata Saveta EU o Instrumentu za reformu i rast za Zapadni Balkan, što će omogućiti predsedavajućem Saveta EU da započne pregovore o konačnom tekstu za instrument sa Evropskim parlamentom.

Izvor: EUpravo zato/RTS