Bez hitne akcije, dvanaest zemalja Evropske unije će propustiti svoje nacionalne klimatske ciljeve prema Uredbi o raspodeli napora (ESR), otkriva nova studija koja analizira nacionalne klimatske planove.

Još sedam zemalja je u opasnosti da ne ispune svoje ciljeve.

Nemačka i Italija su dve zemlje sa najlošijim rezultatima. Francuska će ispuniti svoj cilj samo sa veoma malom razlikom - ali svako menjanje politike u suprotnom smetu, ili čak veoma hladna zima koja gura veću potrošnju energije, znači da bi mogla pasti u crvenu zonu. Još uvek ima vremena da se ispravi vladina politika kako bi se ispunili ciljevi za 2030. godinu, ističe se na sajtu Transport & Environment (TE).

Nemačka i Italija neće uspeti da ispune svoje klimatske ciljeve uz značajan jaz, odnosno Nemačka neće uspeti za 10 odsto, a Francuska za 7,7 odsto, navodi se u studiji. Ako dođe do takve situacije, kako se objašnjava, ove zemlje bi morale da kupuju kupe karbonske kredite od drugih zemalja Evropske unije koje su ostvarile svoje ciljeve. Tako će se kompenzovati višak njihovih emisija. Neke procene su da bi Nemačka mogla da plati za kupovinu više od 16 milijardi evra, a Italija oko 15.5 milijardi evra.

Transport & Environment upozorava da bi ovakva situacija generalno mogla da dovede do nestašice kredita na tržištu, što dalje može da utiče na povećanje cena. Takođe, može dovesti do toga da druge zemlje imaju otežane uslove za ispunjenje svojih obaveza u vezi sa smanjenjem emisija ugljenika.

Suprotno od Nemačke i Italije, nalaze se Španija, Grčka i Poljska, koje će najverovatnije i premašiti svoje ciljeve smanjenja emisija CO2 do 2030. godine. Na ovaj način, tri pomenute zemlje mogle bi da profitiraju od prodaje viška karbonskih kredita drugim zemljama.

Podsetimo, ukupni cilj emisija jeste smanjenje za 40 odsto do 2030. godine u sektorima drumskog transporta, otpada, zgrada, poljoprivrede i malih industrijskih sektora.

(EUpravo zato)