Kako godine prolaze, čini se da penzija nikad neće stići, pogotovo kada se uzme u obzir da se starosna granica stalno pomera.

Zbog toga se širom Evrope često održavaju protesti, pogotovo u Francuskoj gde je predloženo da se do 2030. starosni uslov za odlazak u penziju sa 62 pomeri na 64 godine.

Takođe, puna penzija se u 64. može primiti posle 43 godine staža, a ukoliko to nije slučaj, zaposleni će morati da čekaju dok ne napune 67 godina.

Nove mere bi trebalo da počnu sa primenom do 2027, a tamošnje vlasti smatraju da je reforma neophodna kako bi francuski penzioni sistem bio održiv dok populacija stari.

Do 2060. se očekuje da će se odlaziti u penziju sa 66 godina.

Ipak, to nije tako samo u Francuskoj.

U EU se očekuje da starosna granica za odlazak u penziju bude 66,1 godina za muškarce i 65,9 godina za žene do 2060.

Sa koliko godina se odlazi u penziju u Evropi?

Pravila variraju od zemlje do zemlje u zavisnosti od penzionog sistema.

Izveštaji "Pensions at a Glance" i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj analizirali su godine odlaženja u penziju onih koji su počeli da rade sa 22 godine.

U pojedinim slučajevima, izveštaj ne pominje pol radnika što znači da je u tim zemljama odlazak u penziju isti za muškarce i žene što se starosti tiče.

Trenutni uslovi su podeljeni na dva tipa: prevremeni i standardni. Muškarci odlaze u prevremenu penziju sa 59 godina koliko je u Litvaniji ili sa 63,6 što je slučaj u Nemačkoj.

Kod žena starosni uslov za odlazak u prevremenu penziju varira od 58 u Litvaniji do 63,7 u Nemačkoj.

Za sada, u Francuskoj se u penziju odlazi sa 62 godine, a to je brojka sa kojom najčešće počinje prevremena penzija u većini zemalja Evrope, uključujući švedsku, Portugal, Norvešku, Italiju, Grčku i Austriju.

penzioneri u beogradu
MONDO/Uroš Arsić 

Kada je reč o "pravoj penziji", muškarci uglavnom mogu da se penzionišu u 60. godini (Turska) ili čak u 67. kakvo je pravilo u Norveškoj i Islandu.

Žene se u Turskoj penzionišu sa 58 godina, a u Norveškoj 67.

Turska takođe planira postepeno povećanje do 2026. godine, kada će se i muškarci i žene penzionisati sa 65.

Kada se u Srbiji ide u penziju?

Granica za odlazak u starosnu penziju kod žena pomera se za dva meseca, tako da je uslov za žene u 2024. godini 63 godine i osam meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Kod muškaraca i dalje važe isti uslovi - 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Zakon propisuje pomeranje starosnog uslova za žene sve do 2032. godine, kada će uslovi za oba pola biti izjednačeni - 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Osiguranici oba pola mogu ostvariti pravo na penziju i ukoliko imaju navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju biće potrebno 40 godina staža i 60 godina života.

U tom slučaju penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini, a maksimalno 20,4 odsto.

(EUpravo Zato/Euronews)