Prvi kvartal 2024. godine obeležile su veće cene kuća za 0,4 odsto u Evropskoj uniji dok su troškovi zakupa porasli za 0,9 odsto u poređenju sa četvrtim kvartalom 2023. godine. U poređenju sa prvim kvartalom prošle godine, cene kuća u EU su porasle za 1,3 odsto, dok su zakupnine porasle za tri odsto, prema podacima Eurostata.

Cene kuća i najma u EU pratile su sličan obrazac između 2010. i drugog kvartala 2011. godine, ali su se u narednom periodu razvijale različito. Dok su zakupnine kontinuirano rasle od tada do drugog kvartala 2023. godine, cene kuća su imale promene, uključujući padove i brži rast.

Nakon značajnog pada između drugog kvartala 2011. i prvog kvartala 2013. godine, cene kuća su ostale relativno stabilne između 2013. i 2014. godine. Snažan rast je počeo početkom 2015. godine i trajao je do trećeg kvartala 2022. godine. Od četvrtog kvartala 2022. godine, cene kuća su padale dva kvartala zaredom pre nego što su ponovo počele da rastu u drugom i trećem kvartalu 2023. godine.

Blagi pad se dogodio u četvrtom kvartalu prošle godine, nakon čega je usledio rast u prvom kvartalu 2024. godine.

Između 2010. i prvog kvartala 2024. godine, cene kuća su porasle za 49 odsto, dok su zakupnine porasle za 24 odsto u EU.

Kada se uporede prvi kvartali 2024. i 2010. godine, u 20 zemalja EU za koje su dostupni podaci, cene kuća su porasle više nego zakupnine.

Cene kuća su više nego udvostručene u Estoniji (223%), Mađarskoj (207%), Litvaniji (170%), Letoniji (140%), Češkoj (125%), Austriji (108%) i Luksemburgu (101%). Smanjenje cena kuća zabeleženo je u Italiji (8%) i na Kipru (1,2%).

Zakupnine su porasle u 26 zemalja EU, pri čemu je najveći rast zabeležen u Estoniji (201%), Litvaniji (174%) i Irskoj (104%). Jedini pad cena najma zabeležen je u Grčkoj (19%).

(JA/EUpravo zato/Eurostat)