Ove godine, povodom Evropske nedelje mladih, koja se obeležava od 12. do 19. aprila, mladi Evropljani imaju šansu da proputuju Starim kontinentom. Ako imate 18 godina i stanovnik ste Srbije, koja je deo Erasmus Plus programa, imaćete priliku da putujete po evropskim zemljama i na taj način istražujete i učite.

Za to je potrebno da se prijavite za inicijativu DiscoverEU.

Prijava će trajati između 16. i 30. aprila 2024. godine, a moguće je prijaviti se isključivo onlajn preko Evropskog portala za mlade. Dugme "Prijavi se odmah" pojaviće se na toj stranici na "dan D", odnosno 16. aprila.

Ali, šta je DiscoverEU?

DiscoverEU je inicijativa Evropske unije koja pruža priliku mladima koji su skoro napunili 18 godina da putuju Evropom i na taj način uče o njoj kroz sopstveno iskustvo.

"Cilj programa je da mladim ljudima od 18 godina ponudi iskustvo putovanja koje će podstaći njihov osećaj pripadnosti Evropskoj uniji, omogućiti im da istraže raznolikost Evrope, njeno kulturno nasleđe i istoriju, povežu se sa ljudima sa celog kontinenta i na kraju otkriju sebe", navodi se na sajtu inicijative DiscoverEU.

Mladi iz Srbije od 2022. godine mogu da učestvuju u DiscoverEU takmičenju za osvajanje putnih propusnica i na taj način besplatno putuju vozom kroz pomenute evropske zemlje.

U okviru ove inicijative, mladi od 18 godina mogu da se prijave za učešće i osvoje avionske karte i kartice sa popustima.

Evropska komisija i Evropska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) će izabrati najmanje 35.000 mladih ljudi koji ispunjavaju kriterijume.

Uslovi konkursa

Svi zainteresovani za prijavu na konkurs moraju da poseduju ličnu kartu ili pasoš ili dokument kojim se dokazuje prebivalište u Republici Srbiji, kao i validnu imejl adresu.

Sve prijave se vrše onlajn preko Evropskog portala za mlade, a u sklopu prijave potrebno je:

  • uneti lične podatke,
  • odgovoriti na kviz od 5 pitanja
  • i odgovoriti na otvoreno pitanje na osnovu kojih se rangiraju kandidati.

Nakon podnošenja prijave kandidati će dobiti potvrdni imejl kroz Evropski portal za mlade i prijavni kod.

Svi odabrani kandidati moći će da putuju najmanje jedan, a najviše 30 dana, i da posete najmanje jednu zemlju koja učestvuje u inicijativi. Svi odabrani kandidati dobijaju putne karte i karticu sa popustima. Putna karta se može koristiti u njihovoj zemlji boravka samo za jedno odlazno i jedno dolazno putovanje.

Nagrađeni kandidati će, po pravilu, putovati vozovima. Međutim, da bi se obezbedio najširi mogući pristup, inicijativa nudi alternativne vidove transporta, kao što su trajekti i autobusi kada je to potrebno, i uzima u obzir ekološka pitanja, vreme i udaljenost.

U izuzetnim slučajevima, i kada nema drugih prevoznih sredstava, mladima će biti ponuđeno putovanje avionom. Ovo će osigurati da mladi ljudi koji žive u udaljenim područjima ili na ostrvima takođe imaju priliku da učestvuju u DiscoverEU.

Učesnici sa invaliditetom ili nekim drugim zdravstvenim problemom koji otežava njihovo samostalno kretanje dobiće potrebnu podršku kako bi mogli da učestvuju u inicijativi.

Šta ćete dobiti što vam je potrebno za putovanje, a šta nećete?

Odabrani kandidati dobijaju putne karte i Evropsku omladinsku kartu sa popustima.Smeštaj, dnevnice, osiguranje, putne dodatke ili bilo koje druge troškove vezane za putovanje snosiće sami odabrani kandidati.

Osnovno pravilo je da će svaki odabrani učesnik imati pravo na putnu kartu u vrednosti od 283,26 evra. Putovaće samo u drugoj ili ekonomskoj klasi. Međutim, ovaj iznos može biti veći u određenim slučajevima:

  • Za odabrane kandidate koji putuju iz najudaljenijih regiona EU i prekomorskih zemalja i teritorija u kontinentalnu Evropu. Jednom kada ste na evropskom kopnu, važi osnovno pravilo.
  • Za odabrane kandidate van gore navedenih geografskih zona koji moraju da putuju avionom do kontinentalne Evrope. Jednom kada ste na evropskom kopnu, važi osnovno pravilo.
  • U nekim specifičnim situacijama koje se procenjuju od slučaja do slučaja (npr. za odabrane kandidate koji borave na drugim ostrvima koji su deo zemalja Erazmus+ programa) može biti pokriveno dodatno putovanje vozom/ trajektom/autobusom.
  • Za odabrane kandidate sa smanjenom pokretljivošću i/ili posebnim potrebama: troškovi posebne pomoći (osoba u pratnji, pas za izabrane kandidate sa oštećenim vidom itd.) mogu biti pokriveni, na osnovu odgovarajućih dokumenata za opravdavanje njihovih posebnih potreba, u skladu sa nacionalnim zakonom zemlje prebivališta.

Ko može da učestvuje?

Da bi bili kvalifikovani, kandidati moraju da imaju 18 godina i da budu rođeni između 1. jula 2005. (uključeno) i 30. juna 2006. (uključeno).

Takođe, neophodno je da budete državljanin ili stanovnik jedne od 27 zemalja članica EU, trećih zemalja povezanih sa programom Erazmus+: Island, Lihtenštajn, Severna Makedonija, Norveška, Srbija i Turska.

Da biste se prijavili za program, neophodno je da ispunite sedam koraka koje možete da pogledate na sajtu Evropski portal za mlade.

Važna informacija je da ćete na kraju postupka selekcije moći da proverite na Evropskom omladinskom portalu da li ste izabrani ili ne koristeći svoj kod za prijavu. Takođe ćete dobiti obaveštenje putem mejla u kojem se navodi da li ste izabrani kao korisnik na glavnoj listi ("odabrani aplikant") ili ste predloženi za rezervnu listu ili niste izabrani.

Par putnika koji fotografiše selfi pametnim telefonom na železničkoj stanici
Antonio Guillem Fernández / Alamy / Alamy / Profimedia 

Šta je rezervna lista?

Kada se dostigne prag raspoloživih putnih propusnica, formira se rezervna lista. Rezervna lista rangira kandidate prema njihovim odgovorima na kviz i pomoćna pitanja, kao i vremenu podnošenja prijave. Evropska komisija i EACEA mogu dodeliti putne propusnice kandidatima koji se nalaze na rezervnoj listi u sledećim slučajevima: izabrani aplikanti povuku svoju prijavu ili izabrani kandidati ne aktiviraju svoju putnu kartu u roku navedenom u tački 8, ili ako je vrednost putovanja izabranih niži od dostupnog budžeta.

Ovaj mehanizam se može primeniti do potpunog korišćenja raspoloživog budžeta. Potrošnja budžeta će se revidirati na mesečnom nivou.

Putne karte

Putna karte mogu biti fleksibilne i fiksne.

Fleksibilna putna propusnica omogućava odabranom kandidatu da putuje u sve zemlje Evropske unije i treće zemlje pridružene Erazmus Plus programu, a kandidat sam bira početni datum putovanja. Putovanje može da traje do mesec dana, pri čemu je broj dana namenjen samom putovanju vozom ili drugim prevoznim sredstvom ograničen.

Fiksna putna propusnica omogućava odabranom kandidatu da poseti do dve države koje su članice Evropske unije ili pripadaju trećim zemljama pridruženim Erazmus+ programu tokom perioda od mesec dana. Kandidat sam bira datume i plan putovanja, ali jednom rezervisana karta ne može više da se menja. Ukoliko plan putovanja nije izvodljiv u okviru fiksne opcije, kandidatu će biti predložena fleksibilna opcija putovanja.

Individualna i grupna putovanja

Kandidati mogu odabrati da li žele da putuju sami ili u grupi koja broji maksimalno 5 članova. Ukoliko kandidat želi da putuje u grupi može da pozove svoje vršnjake da mu se pridruže.

U ovom slučaju kandidat postaje vođa grupe, te je potrebno da dostavi svoj prijavni kod ostalim članovima kako bi se i oni registrovali i uneli svoje lične podatke. Potrebno je da samo vođa grupe odgovori na kviz i dodatno pitanje. Svi članovi grupe moraju da ispunjavaju osnovne uslove konkursa.

Važni datumi

Da se prijavite da učestvujete na program možete od 16. u 12h do 30. aprila u 12h. Komisija za izbor kandidata sastaje se u maju, a lista izabranih izlazi u junu. Putovanje je moguće obaviti od 1. jula do septembra 2025.

(JA/EUpravo zato)