Cilj nagradnog konkursa za izbor najboljih individualnih studentskih radova o pristupanju naše zemlje Evropskoj uniji je da neposredno uključi mlade akademske građane u otvorenu argumentovanu debatu o bitnim aspektima pristupnog procesa i članstva Republike Srbije u EU.

Radovi bi trebalo da odgovore na jedno od šest pitanja:

  • "Ipak se kreće!" ili "Ipak se kreće?" proces pristupanja Zapadnog Balkana i Republike Srbije Evropskoj uniji: može li Srbija ostati i opstati van EU?
  • EU i rodna ravnopravnost
  • Ekonomske koristi i izazovi evropske integracije Srbije
  • Plan rasta EU kao prilika za približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj
    Uniji
  • Vladavina prava u svetlu aktuelne pregovaračke metodologije EU: mogućnost
    za napredak Republike Srbije?
  • Zašto krize učvršćuju EU?

Komisija sastavljena od profesora Univerziteta u Beogradu procenjivaće kvalitet pristiglih radova, a za autore tri najbolja predviđeni su honorari u iznosu od 110.000, 80.000 i 60.000 dinara.

Pored tri najbolje rangirana, Ministarstvo će u elektronskom zborniku studentskih radova objaviti i ostale radove koji ispune kriterijume.

Pored novčanih nagrada koje dodeljuje Ministarstvo za evropske integracije, ove godine u saradnji sa Centrom Velika Evropa Instituta Žak Delor iz Pariza i Ambasadom Republike Francuske u Srbiji, prvi put u okviru ovog konkursa biće dodeljena i posebna nagrada - "Žak Delor", koja podrazumeva finansiranje (put i dnevnice) studijske posete Parizu za jednog autora.

Konkurs je otvoren za studente programa osnovnih akademskih studija i programa master akademskih studija svih univerziteta u Republici Srbiji.

Rok za slanje radova je 1. jul 2024. godina, a tekst konkursa možete da preuzmete ovde.

(JA/Eupravo zato)