Za mnoge mlade ljude, ulazak u svet politike i evropskih institucija je težak korak. Stažiranje u institucijama Evropske unije, poput Evropskog parlamenta, pruža jedinstvenu priliku za istraživanje i učešće u evropskoj politici iz prve ruke.

Ova prilika, kroz dva programa – Šumanovu stipendiju i praksu u Kancelariji poslanika – omogućava učenje, lični razvoj i stvaranje veza koje mogu oblikovati buduću karijeru. Šumanovu stipendiju, navodi se na sajtu Evropskog parlamenta, mogu da koriste i građani zemlje koja je u procesu pristupanja/kandidat – poput Srbije.

Kakve su stipendije u pitanju?

Šumanova stipendija nudi plaćeno stažiranje u jednom od zvaničnih sedišta Evropskog parlamenta – Briselu, Luksemburgu ili Strazburu – ili u njegovim kancelarijama za vezu širom država članica. Nazvane su po Robertu Šumanu, čija je vizija evropskih integracija osnova Evropske unije.

Ove stipendije daju mladim ljudima priliku da istraže različite aspekte evropske politike, uključujući unutrašnje i spoljne poslove, finansije, pravo, jezik i administraciju.

Stažiranje u Kancelariji poslanika Evropskog parlamenta nudi drugačiji pristup. Uz ovaj program, pripravnici imaju priliku da rade direktno sa predstavnicima u Briselu ili Strazburu. To je prilika da kandidati učestvuju u svakodnevnim aktivnostima predstavnika, istražuju politička pitanja i steknu dragoceno iskustvo u političkom procesu EU.

Trenutno je u toku prijava za Šumanovu stipendiju, za praksu koja će se održati od oktobra do februara, na koju imaju pravo i mladi iz Srbije. Rok za prijavu je 31. maj, 23:59 (po briselskom vremenu).

Za praksu od marta do jula prijava će biti otvorena u oktobru, a rok je 31. oktobar. Sve neophodne informacije, kao i prijavu, moguće je izvršiti na ovom linku.

Za svako razdoblje stažiranja (dva puta godišnje) sastavlja se konačni popis od 25 stažista koji su prošli postupak odabira. Imena uspešnih kandidata ostaju na rezervnoj listi godinu dana, navodi se na sajtu EP.

Kako mladi Srbi da učestvuju?

Za obe vrste prakse postoje određeni uslovi. Ovo su uslovi za Šumanovu stipendiju.

Za početak, kandidati moraju biti građani države članice Evropske unije ili zemlje pristupnice/kandidata, da imaju fakultetsku diplomu i odlično da poznaju jedan službeni jezik Evropske unije, a drugi dobro (državljani zemalja koje nisu članice EU moraju da dobro poznaju engleski, francuski ili nemački jezik).

Takođe, kandidati ne mogu prethodno da rade ili stažiraju duže od dva meseca uzastopno u nekoj od institucija EU.

Što se tiče starosti, neophodno je da imaju 18 godina ili više (ne postoji gornja granica), a moraju da dostave važeću potvrdu o nekažnjavanju.

Kako se navodi na sajtu Evropskog parlamenta, za Šumanovu stipendiju se treba prijaviti iz nekoliko razloga.

Za početak, one će obogatiti vaše obrazovanje i stručno usavršavanje i dati vam uvid u rad institucija EU i Evropskog parlamenta, glavnog mesta za donošenje odluka i političke debate na nivou EU, kažu.

Takođe, Šumanova stipendija pokriva širok spektar oblasti, od unutrašnje i spoljne politike EU, finansija, prava, višejezičnosti, administracije, infrastrukture i logistike do komunikacija ili IT. Osim toga, Evropski parlament pruža jednake mogućnosti svima; mogu se prijaviti svi kandidati, bez obzira na pol, seksualnu orijentaciju, kulturu, nacionalnu i versku pripadnost ili invaliditet, pri čemu se uspešnim kandidatima sa invaliditetom obezbeđuju prilagođeni uslovi u razumnim granicama.

Šta posle stažiranja?

Za mnoge stažiste ovo iskustvo predstavlja korak ka dugoročnoj karijeri u evropskim institucijama. Mnogi uspešni pripravnici imaju priliku da ostanu u Evropskom parlamentu kao zaposleni kroz Šumanov program za zapošljavanje i razvoj. Ovaj program pruža mogućnost daljeg razvoja i doprinosi radu Evropskog parlamenta, piše portal Studentki.hr.

(JA/EUpravo zato/Evropski parlament/Studentski.hr)