Nagradni konkrus "Evropa i ja" je inspirisan publikacijom Evropski dnevnik, a cilj je da podstakne mlade umove da istražuju, slave i razmišljaju o bogatoj riznici evropske kulture i identiteta.

Poziv je otvoren za učenike i učenice srednjih škola u Srbiji do 1. aprila 2024. godine, a najbolje radove čekaju vredne robne nagrade u iznosu od 600, 400 i 200 evra, koju je moguće potrošiti na novu video opremu. Ovogodišnje teme nagradnog konkursa su teme obrađene u publikaciji "Evropski dnevnik 2023/2024".

Organizovanjem video konkursa "Evropa i ja" srednjoškolci u Srbiji imaće priliku da se bave višestrukim aspektima evropske kulture i identiteta kroz kontekst Evropske unije, a ideja je da se promovišu kulturne različitosti, ali i osnažuju mlade ljude da postanu medijski pismeni komunikatori u digitalnom dobu.

"Ovo je platforma za mlade na kojoj mogu da izraze svoje jedinstvene perspektive i slave evropsku tapiseriju tradicija, jezika, istorije i veza koje oblikuju njihov svet", navodi se na sajtu "Evropski dnevnik".

Kako se dodaje, kroz učešće na takmičenju biće promovisano razumevanje različitih kultura, tradicija i istorija koje čine evropski kontinent, kao i kritičko razmišljanje o konceptima identiteta, jedinstva i različitosti u Evropskoj uniji uz jačanje medijskih veština – u video produkciji, pripovedanju priča i digitalnim medijima.

Instrukcije za srednjoškolce: kako da se prijavite?

Konkurs se organizuje na teritorijji Republike Srbije. Učešće je besplatno i dobrovoljno.

Učesnici prijavljuju svoje radove popunjavanjem prijavnog formulara na internet stranici: https://www.evropskidnevnik.rs/prijavni-formular, kojom prilikom registruju svoje ime i prezime, školu i grad, razred i i-mejl adresu. 

Na Konkursu mogu individualno učestvovati učenici prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda svih srednjih škola sa teritorije Republike Srbije, a svaki učesnik/ca ima pravo da na Konkurs prijavi samo jedan rad.

Učenici koji su nagrađivani u prethodnim konkursima "Evropa i ja" nemaju pravo da učestvuju na ovogodišnjem konkursu, dok učesnici iz škola čiji su učenici učestvovali u prethodnim ciklusima konkursa "Evropa i ja" mogu prijaviti svoje radove.

Jedno od pravila je da jedan učesnik Konkursa (učenik/ca) može da pošalje samo jednu prijavu i samo jedan rad na Konkurs.

Važna propozicija je da se učesnici takmiče u kategoriji video u 'story' formatu za društvene mreže (9:16) dužine najviše 60 sekundi.

Neophodna dokumenta

Svaki učesnik dužan je da dostavi sledeće dokumente:

  • ukoliko je maloletan/na, pisani pristanak za obradu podataka o ličnosti učesnika od oba roditelja, odnosno staratelja kojim potvrđuju da su saglasni da učesnik/ca sme dostaviti i objaviti svoje podatke o ličnosti Organizatoru i svim posetiocima Platforme radi realizacije Konkursa, kao i da ga Organizator u slučaju osvajanja nagrade na Konkursu može kontaktirati u cilju dodeljivanja nagrade;
  • ukoliko je punoletan/na, pisani pristanak da se njegovi/njeni lični podaci obrađuju, u skladu sa Pravilima;
  • pisani pristanak svih lica koja su prikazana u njegovom/njenom radu, odnosno ukoliko su ta lica maloletna, pisani pristanak oba roditelja, odnosno staratelja tih lica, za obradu njihovih podataka o ličnosti kojim potvrđuju da učesnik/ca sme dostaviti i objaviti njihove podatke o ličnosti Organizatoru i svim posetiocima Platforme radi realizacije Konkursa, uključujući dozvolu da rad učesnika/ce u kome se prikazuju navedena lica bude objavljen na Platformi i Instagram profilu EU u Srbiji.

Rok za prijavljivanje radova je 1. april 2024. godine do 14:00 časova i radovi prijavljeni nakon isteka navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje.

"Učesnici se ohrabruju da istraže evropske kulture, istoriju, tradicije i identitete na internetu i društvenim mrežama, kao i u Evropskom dnevniku 2023/2024, a video mogu kreirati u formi koja najviše odgovora odabranoj temi – dokumentarac, naracija, animacija ili druga inovativna forma", navodi se na sajtu.

(JA/EUpravo zato.rs)