Da li si mladi diplomac zainteresovan za međunarodne odnose? Da li si radoznao da saznaš više o radu diplomatske misije i kako Delegacija Evropske unije predstavlja interese i vrednosti EU u Srbiji?

Prijavi se za plaćeno stažiranje/stručnu praksu u Delegaciji Evropske unije u Beogradu do 26. maja 2024.

Šta se nudi?

Stručna praksa do 6 meseci u sledećim odeljenjima/sekcijama Delegacije Evropske unije u Srbiji, koje počinju (indikativno) u sledećim terminima:

  • Sekcija za politiku: 1. novembar 2024;
  • Jedinica za informisanje, politiku i medije (IPM): 25. novembar 2024;
  • Sekcija za operacije 3 (OPS 3), saradnju i sektor za ekonomiju (EIE): 1. oktobar 2024;

Detaljne opise otvorenih pozicija kao i potrebne kvalifikacije možete pronaći OVDE.

Kako se prijaviti?

Kandidati se moraju prijaviti na mejl DELEGATION-SERBIA-ADMINISTRATION@eeas.europa.eu i poslati sledeća dokumenta:

  • Biografiju u EU formatu (na ovom linku možete kreirati Europass profil) (Biografije u drugom formatu neće biti razmatrane)
  • Motivaciono pismo koje opisuje zašto želite da učestvujete u programu stručne prakse i prijavni formular;
  • E-mail se šalje na engleskom jeziku.

U predmetu mejla se mora navesti: Funded Traineeship – Name/Acronym of the Section (možete se prijaviti samo za 1 program stručne prakse, međutim, na osnovu vašeg profila, delegacija vam može ponuditi stručnu praksu u drugoj sekciji).

Važne informacije koje treba pročitati pre prijave

Pre prijave, molimo vas da pregledate opšte informacije, kao i opšte uslove za plaćenu stručnu praksu (Član 8 Odluke ADMIN(2017)28 – Plaćena stručna praksa).

Svaki izabrani stažista će dobiti mesečnu stipendiju za pokrivanje troškova života. Svi troškovi vezani za putovanja, vize, osiguranje, smeštaj moraju pokriti stažisti.

Prijave od kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće biti razmatrane. Nakon evaluacije svih prijava, kandidati koji su ušli u uži izbor će biti kontaktirani i pozvani na intervju. Neuspešni kandidati će biti obavešteni mejla. U slučaju da izabrani kandidati nisu u mogućnosti da dostave potrebne dokumente, njihova prijava će biti odbijena.

Stručne prakse se mogu ponuditi samo u skladu sa lokalnim zakonodavstvom kao i zakonodavstvom zemlje porekla.