Svake godine više od četiri miliona pacijenata u EU/EEA dobije najmanje jednu infekciju dok borave u bolnici.

Prosečan udeo bolničkih pacijenata sa najmanje jednom HAI u evropskim akutnim bolnicama porastao je sa 5,9 odsto u 2016-2017 na 7,1 odsto u 2022-2023, prema najnovijoj studiji, koju koordinira Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) u Stokholmu.

Izveštaj o nadzoru pokazuje da svake godine jedna ili nekoliko infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom pogađa 4,3 miliona pacijenata u bolnicama u EU/EEA. Ovo predstavlja značajan izazov za bezbednost pacijenata u bolnicama širom Evrope, kaže doktorka dr Andrea Amon, direktor ECDC-a.

„Ovi nedavni brojevi naglašavaju hitnu potrebu za daljim akcijama za ublažavanje spomenute pretnje. Davanjem prioriteta politikama i praksama za prevenciju i kontrolu infekcija, kao i upravljanjem antimikrobnim sredstvima i poboljšanjem nadzora, možemo se efikasno boriti protiv širenja ovih infekcija i zaštititi zdravlja pacijenata širom EU/EEA", rekla je Amon.

Šta je uticalo na porast infekcija?

U studiji prevalencije tačke, broj pacijenata sa jednom ili više infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom meren je istovremeno u datom danu u akutnim bolnicama širom Evrope.

Uzorak ECDC-a obuhvatio je skoro 310.000 pacijenata u 1.332 bolnice koje su negovale pacijente u periodu 2022-2023. U 26 zemalja EU, 2 zemlje EEA (Norveška i Island) i tri zemlje zapadnog Balkana (Kosovo, Crna Gora i Srbija). Međutim, zbirni rezultati su prijavljeni samo za EU/EEA, što odgovara 293.581 pacijentu iz 1.250 bolnica za akutnu negu.

Većina ovih pacijenata je stekla HAI u bolnici gde je sprovedena studija prevalencije. Međutim, neki pacijenti su već ranije dobili jednu ili više infekcija, na primer, u drugoj bolnici, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u ustanovi za dugotrajnu negu.

Najčešći HAI identifikovani su kao: infekcije respiratornog trakta, uključujući upalu pluća i Covid-19 i one su činile skoro trećinu svih prijavljenih infekcija.

Infekcije Covid-19 posebno su doprinele porastu HAI, prema ECDC-u i činile su sedam odsto ukupnog broja HAI. Značajno je da je 81 odsto svih slučajeva Covid-19 dobijeno u bolnici u kojoj je pacijent zbrinut.

Posle infekcija respiratornog trakta usledile su infekcije urinarnog trakta, infekcije mesta hirurške intervencije, infekcije krvotoka, kao i gastrointestinalne infekcije.

Gde je bilo najviše, a gde najmanje bolničkih infekcija?

Pet zemalja sa najvišim stopama bolničkih infekcija su Kipar, Grčka, Portugal, Švedska i Italija, a pet zemalja sa najnižim su Letonija, Rumunija, Crna Gora, Bugarska i Nemačka.

„Nacionalni podaci HAI treba da se tretiraju sa oprezom", rekao je novinarima Dominik Mone, šef odeljenja za antimikrobnu rezistenciju i infekcije povezane sa zdravstvenom zaštitom u ECDC-u.

Kako je kazao, podaci za zemlju mogu da variraju zbog nekoliko faktora, uključujući broj osoblja koje može da izvrši testove na infekciju određenog dana.

„Vidimo visok nivo u zemljama koje su dobre u pronalaženju HAI, a manje u zemljama koje nemaju dovoljno osoblja", rekao je Mone.

Negativne stope u Švedskoj

Kako je Euractiv izvestio u januaru, Švedska se ističe među svojim nordijskim susedima, a takođe i u Evropi, sa svakim desetim pacijentom u istraživanju koji ima najmanje jednu bolničku infekciju, u poređenju sa jednim od petnaest pacijenata u proseku u EU/EEA.

„Nismo zadovoljni ovim rezultatom. Jedno važno objašnjenje je da je 20 odsto pacijenata sa HAI u Švedskoj dobilo infekciju u ustanovama za dugotrajnu negu za starije. Drugi problem je visoka popunjenost bolničkih kreveta u Švedskoj, što je više od 90 odsto, u poređenju sa evropskim u proseku 73 odsto", rekao je Euractiv-u Ternhag, lekar za zarazne bolesti i analitičar u Švedskoj agenciji za javno zdravlje.

On je naglasio da švedske bolnice nastavljaju da rade na sprovođenju efikasnih programa kontrole infekcija i prevencije.

Upotreba antimikrobnih sredstava se povećava

Prevalencija pacijenata koji primaju najmanje jedan antimikrobni lek takođe raste u EU/EEA.

U 2016-2017. iznosio je 32,9 odsto hospitalizovanih pacijenata, u poređenju sa 35,5 odsto u 2022-2023. Najmanja prevalencija je otkrivena kod psihijatrijskih pacijenata (2,8%), a najveća kod pacijenata na intenzivnoj nezi (59,5%).

Prema ECDC-u, svakog dana u EU/EEA 390.000 hospitalizovanih pacijenata primi najmanje jedan antimikrobni lek, a svaki treći otkriveni mikroorganizam je bakterija koja je otporna na važne antibiotike.

ECDC smatra da se najmanje 20% HAI može sprečiti kontinuiranim i višestrukim takozvanim programima za prevenciju i kontrolu infekcija (IPC) u zdravstvenim i bolničkim okruženjima.

Za mere IPC se kaže da su efikasnije kada su deo multimodalnih strategija implementacije, kombinujući elemente kao što su obrazovanje, kao i praćenje i povratne informacije zdravstvenim radnicima.

Međutim, jednostavne mere kao što su higijena ruku i dozatori za trljanje ruku na bazi alkohola postavljeni blizu pacijenata, takođe mogu značajno da smanje broj HAI infekcija, prema podacima ECDC-a. 

Ovaj centar takođe poziva zemlje da povećaju broj soba za samce za pacijente sa posebno zaraznim infekcijama.

(M.A./EUpravo zato/Euractiv.com)