U vreme velikih globalnih izazova kada se svet suočava sa problemima kao što su klimatske promene, pandemije, ekonomske krize i socijalne nejednakosti, težnja da se obezbedi jednak pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti zauzima sve važnije mesto na mapi globalnih politika.

Ovogodišnja tema Svetskog dana zdravlja "Moje zdravlje, moje pravo", praktično se naslanja na prošlogodišnju "Zdravlje za sve" i produbljuje priču o problemu nejednakosti koji je prisutan u današnje vreme.

Kada govorimo o zdravlju u Srbiji, neizbežno se pojavljuje temakarcinoma dojke.

Loša statistika raka dojke u Srbiji i skrining kao primarni cilj

Rak dojke je najčešći zloćudni tumor kod žena u Srbiji.

Svake godine oko 4.600 žena oboli, a 1.600 umre od ove bolesti. Statistički podaci ukazuju na to da jedna od osam žena tokom svog života oboli od raka dojke. Kako bi se ove brojke smanjile, velika pažnja mora da se posveti prevenciji i ranom otkrivanju.

Zahvaljujući organizovanim programima ranog otkrivanja i blagovremenoj primeni adekvatnog lečenja, u većini razvijenih zemalja beleži se u poslednjoj deceniji značajan pad smrtnosti od ove bolesti.

Skrining za rak dojke sprovodi se organizovanjem mamografskih pregleda kod zdravih žena određene starosne dobi.

Otkrivanje raka dojke u ranoj fazi, pored visoke šanse za izlečenje, omogućava i primenu poštednih hirurških intervencija, brži oporavak, smanjenje invalidnosti, bolji kvalitet života kao i smanjenje troškova lečenja i indirektnih troškova bolesti

Skrining podrazumeva pregled na izgled zdravih žena, bez prisutnih simptoma i znakova bolesti, kojim se mogu otkriti rane promene u tkivu dojke, kada je efikasno lečenje moguće.

Mamografija

Mamografija predstavlja rendgenski pregled za otkrivanje promena u dojci, koje se ne mogu napipati ili otkriti drugim vrstama pregleda, a mamograf koristi male i neškodljive doze zračenja.

Neinvanzivna je radiološka metoda pregleda koja se koristi kao jedna od dijagnostičkih procedura za otkrivanje patoloških promena u dojkama i imenovana je od strane Svetske zdravstvene organizacije kao dijagnostička metoda za rano otkrivanje raka dojke.

Mamografsko snimanje dojki izvode obučeni radiološki tehničari. Pregled podrazumeva rentgensko snimanje mamografom, tokom koga se dojka postavlja između dve ploče, kako bi se pažljivom kompresijom napravili snimci u dve ravni, čiju interpretaciju radi iskusni radiolog.

Mobilni mamograf na savskom šetalištu na Beogradu na vodi

Mobilni mamograf je postavljen na Savskom šetalištu u Beogradu, kako bi se obavili besplatni pregledi za sve zainteresovane žene.

Pregledi su namenjeni ženama starosti od 45 do 69 godina, koje u poslednje dve godine nisu uradile mamografiju, kao i ženama starijim od 40 godina, koje u svojoj porodičnoj anamnezi imaju blisku srodnicu obolelu i lečenu od raka dojke, kaže Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje, "Dr Milan Jovanović Batut".

Besplatni pregled zainteresovane žene mogu se zakazati radnim danima od 9 do 14 časova putem telefona 060/7171969 i 060/7171523, do popune termina, a pregledi će se sprovoditi u mobilnom mamografu svakog dana od 9 do 19 časova.

Mobilni mamograf Kurir

 (M.A./EUpravo zato/Kurir.rs)