Pandemija Covida ali i drugi zdravstveni izazovi sa kojima se čitav svet suočava poslednjih godina, pokrenuli su niz pitanja o značaju povećanja predikcije, prevencije, praćenja i zauzdavanja zaraznih bolesti.

Dobre zdravstvene laboratorije su motor mehanizma za nadzor i reagovanje na zarazne bolesti jer obezbeđuju pravovremene, pouzdane i potpune podatke o brzim, relevantnim, odgovarajućim i delotvornim merama prevencije i kontrole od strane organa javnog zdravlja, uz blisku saradnju epidemiologa.

Baš zato projekat "Jačanje kapaciteta zdravstvenog sektora za nadzor nad zaraznim bolestima u Srbiji" koji je pokrenula Evropska unija u Srbiji, ima za cilj da se u ovoj oblasti ojača naš zdravstveni sistem i da sa spremnijim odgovorima dočeka buduće izazove.

Obuke

Projekat se širi u više pravaca a jedan od njih su i predavanja koja će voditi predavači iz Finskog instituta za zdravlje i socijalnu zaštitu (THL), koji sprovodi ovaj Tvining projekat sa strane EU.

Program obuke će se sastojati od najmanje 5 modula, koji će se sprovoditi u periodu od maja 2024. do marta 2025. godine.

Sadržaj je kreiran na osnovu potreba za obukom, koja je sprovedena u periodu oktobar-novembar 2023. godine.

Prva dva modula - "Napredni principi primenjene epidemiologije zaraznih bolesti za epidemiologe" i "Osnovi primenjene epidemiologije za mikrobiologe", sprovodiće se od 21. do 23. maja 2024. godine u prostorijama Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", a neke od edukativnih sesija biće zajedničke za epidemiologe i mikrobiologe.

Trodnevna obuka ima za cilj da osposobi učesnike ključnim veštinama u istraživanju epidemije, uključujući razumevanje koraka koji su uključeni, statističku analizu i integraciju epidemioloških i mikrobioloških dokaza.

Imajući sve ovo u vidu, poseban fokus je na značaju međusektorske saradnje, efikasne komunikacije i naprednih laboratorijskih tehnika kao što je sekvenciranje čitavog genoma za mikrobiologe.

Obuka se sprovodi na engleskom jeziku, a oni koji žele da pohađaju obuke moraju podneti onlajn prijavu pre 10. maja.

Kako je broj mesta ograničen,  prijave će se uzimati u obzir po redosledu prijavljivanja, a rezultati će biti saopšteni podnosiocima prijava putem elektronske pošte.

O projektu

Projekat finansira Evropska unija, donacijom od milion evra, a sprovodi Finski institut za zdravlje (THL) sa Institutom za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Korisnik projekta je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.

Centralni element za unapređenje sistema nadzora i istraživanja zaraznih bolesti širom zemlje  je jačanje i usaglašavanje laboratorijskih kapaciteta mreže instituta za javno zdravlje Republike Srbije (ZZJZ) i nacionalnih referentnih laboratorija (NRL).

Izgradnja kapaciteta u projektu će se kretati u četiri pravca obuka:

  • unapređivanje laboratorijskog rada;
  • poboljšanje IT komunikacione infrastrukture i protoka podataka;
  • poboljšanje liderstva, koordinacije, upravljanja i umrežavanja svih ključnih aktera na prvoj liniji sistema nadzora
  • i odgovora na zarazne bolesti kroz ažurirane i usklađene smernice, procedure i standarde kvaliteta.

Uspešna implementacija projekta će doprineti jačanju institucionalnih kapaciteta Republike Srbije i zakonodavnog okvira za ispunjavanje uslova za članstvo u EU u oblasti javnog zdravlja.

Takođe, doprineće efektivnom učešću Republike Srbije u komunikacionim mrežama Evropske unije za nadzor bolesti i smanjenju rizika od ozbiljnih prekograničnih zdravstvenih pretnji, što je opšti cilj projekta.

Projekat se u Srbiji sprovodi od 2023. a trajaće do 2025. godine.

(M.A./EUpravo zato/euzatebe.rs)