U svetu ima više od 160 miliona eksploatisane dece mlađe od 17 godina. Tačnije, to su deca koja su radno eksploatisana jer su radila u okolnostima koje za njih nisu dobre po pitanju fizičkog i mentalnog zdravlja.

Decu, žrtve eksploatacije, važno je identifikovati i rehabilitovati, što je u praksi težak i složen posao, a za to je neophodna empatija celokupne društvene zajednice kao i vrhunska obučenost onih koji su ovlašćeni da obave tako osetljiv zadatak.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog ukazuje na nužnost da deca, kao najosetljivija društvena grupa, budu zaštićena od svake vrste eksploatacije, pa tako i radne.

Iz ministarstva kažu da deca koja žive i odrastaju u teškim materijalnim i socijalnim uslovima, lako postaju žrtve nedozvoljenog radnog angažovanja, a mogućnosti za to se uvećavaju ukoliko se siromaštvo i socijalna isključenost dece i roditelja poklapaju sa pripadnošću nekoj od društveno osetljivih podgrupa, upozorava se.

Najugroženije su devojčice iz najsiromašnijih porodica, deca romske nacionalnosti, uključujući decu iz podstandardnih naselja, deca koja žive na ulici, ona sa teškoćama u razvoju, deca u sukobu sa zakonom i ona iz ruralnih područja koja često bivaju uključena u rad u poljoprivredi.

Zloupotreba dečijeg rada je složena i višeslojna, kako u pogledu aktera, tako i u pogledu oblika, a položaj dece u društvu mora biti neprikosnoven u pogledu poštovanja i zaštite njihovih prava i njihove bezbednosti u svakom smislu.

Zato je neophodno posvećeno, kontinuirano i sinhronizovano delovanje svih relevantnih segmenata državnog i civilnog sektora.

Prevencija podrazumeva smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti dece iz najosetljivijih grupa, osnaživanje porodice kroz univerzalni pristup socijalnoj zaštiti i podizanje svesti o značaju obrazovanja kao i uspostavljanje institucionalnih mehanizama zaštite.

Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada obeležen je prvi put 12. juna 2002. godine, u organizaciji Međunarodne organizacije rada, s ciljem podizanja svesti i pokretanja akcija u svetu protiv dečjeg rada i zapošljavanja dece, tražeći podršku pojedinih vlada, civilnog društva, kao i medija u kampanji protiv svakog oblika izrabljivanja dece.

(M.A./EUpravo zato/RTS)