Srbija trenutno uveliko radi na pripremi Reformske agende potrebne da bi koristila sredstva iz Instrumenta za reforme i rast za Zapadni Balkan EU i taj dokument treba da bude gotov do kraja aprila, rekla je za Dnevni evropski servis agencije Beta ministarka za evropske integracije Tanja Miščević.

Dodala je da Srbija prati rokove izrade koji su usaglašeni sa Evropskom komisijom i koji su istovetni za sve sa Zapadnog Balkana.

Instrument je centralni deo Plana rasta EU za Zapadni Balkan čiji je cilj ubrzanje reformi i socijalnog i ekonomskog približavanja regiona Uniji.

Taj instrument predviđa dve milijardi evra bespovratne pomoći i četiri milijarde povoljnih kredita u periodu 2024-2027. a isplata će biti uslovljena sprovođenjem strukturnih reformi.

Miščević je rekla da je Srbija izdvojila četiri velika sektora kao oblasti za praćenje u Reformskoj agendi koji se odnose na poboljšanje poslovnog okruženja i razvoj privatnog sektora, zelenu i digitalnu transformaciju, jačanje ljudskog kapitala i oblast osnovnih prava i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

"Trenutno sa kolegama iz Evropske komisije radimo na usaglašavanju svake od reformi i pratećih indikatora kako bismo imali konačni izgled Reformske agende do kraja aprila", istakla je Miščević.

Dodala je da je ideju reformskih sektora u dva navrata predstavila kolegama iz civilnog društva i poslovne zajednice i da će sa njima još jednom proveriti sadržaj Reformske agende pre usvajanja na sednici vlade.

Paralelno sa tim, rekla je Miščević, teče usaglašavanje Evropske komisije, Evropskog parlamenta i članica EU oko uredbe o Instrumentu za reforme i rast Zapadnog Balkana

"Usvajanje naše Reformske agende zavisi i od dogovora o tom instrumentu jer su u njemu definisani iznos sredstava, način praćenja ispunjenja reformi i tempo isplate sredstava", rekla je Miščević.

(JA/EUpravo zato/Ministarstvo za EU integracije)