Fond za nauku Republike Srbije će u naredne dve godine, u okviru svog devetog programa, finansirati 30 projekata mladih istraživača sa ukupnim budžetom od 4 miliona evra. Na ovom programu posebno namenjenom mladim istraživačima - PROMIS 2023, učestvuje 156 istraživača iz 42 naučnoistraživačke organizacije u Srbiji.

Od 313 prijavljenih predloga projekata, kroz izuzetno konkurentni sistem selekcije, izabrano je 30 najbolje rangiranih predloga projekata iz svih naučnih oblasti.

Maksimalni budžet po projektu iznosi do 150.000 evra, a namenjen je naučnom radu, kupovini opreme, materijala, međunarodnoj saradnji, objavljivanju naučnih publikacija i ostalim aktivnostima koje su potrebne za razvoj nauke.

Čime će se baviti projekti?

Projekti podržani kroz PROMIS 2023 će se baviti razvojem naučnih rešenja u različitim oblastima života: istraživači će razvijati bioaktivne hidrogelove koji će ubrzati zarastanje rana, ekološki prihvatljivu alternativu hemijskim pesticidima, jeftinije i bezbednije načine proizvodnje litijum-jonske baterije, prenosivi i ekonomični elektrohemijski senzor za otkrivanje zagađivača hrane, tehnike 3D bioštampe koja će unaprediti rekonstrukciju dojki nakon operisanja tumora, automatizovani alat za otkrivanje govora mržnje u onlajn tekstovima i raditi na još mnogim drugim važnim istraživanjima.

Kroz samostalnost u upravljanju istraživanjem i svojim timom, mladi naučnici iz Srbije će jačati svoje kapacitete i steći važna iskustva koja će im u budućnosti omogućiti da budu konkurentni na međunarodnom nivou i stvaraju rezultate koji će doprineti razvoju nauke u Srbiji, ali i u celom svetu.

Putem programa PROMIS 2023 poseban naglasak biće na podršci mladim istraživačima i naučnicima u početnim fazama karijere. Inicijalni program, PROMIS 2020, bio je usmeren ka onima koji su demonstrirali visok nivo sposobnosti u vođenju istraživanja, inovacijama u svojim idejama i postizanju značajnih naučnih rezultata.

Nakon završetka tih projekata, neki od njih su nagrađeni prestižnim evropskim grantovima za finansiranje daljih istraživanja, dok su drugi dobili priliku da preuzmu vođstvo u projektima unutar većih programa Fonda za nauku.

"Obećanje koje smo dali sebi pri osnivanju Fonda - fokusiranje na mlade talente - sada se ostvaruje kroz odabir 30 projekata, a verujemo da će ovi projekti doprineti daljem ekonomskom, društvenom i tehnološkom napretku Srbije", istakla je dr Milica Đurić-Jovičić, v.d. direktora Fonda za nauku RS.

Sredstva za finansiranje programa obezbeđena su na osnovu zajedničkog ulaganja Republike Srbije (Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija), kroz zajam i tehničku podršku Svetske banke i bespovratnu finansijsku podršku Evropske unije, koji čine deo "Projekta akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji" (Projekat SAIGE), posvećenog jačanju naučnih istraživanja i inovativnog preduzetništva.

(J.N./EURACTIV.rs)