Emir Hašimbegović iz Prijepolja želeo je da osmisli uređaj koji bi pratio stanje meda i prinose košnica.

Konstruisao je takozvanu gsm-sms vagu za merenje prinosa meda koji pčela unosi u košnicu.

Elektroinženjer po struci, a zaljubljenik u pčelarstvo, izum je osmislio po uzoru na patente sa Zapada.

"To je digitalni uređaj koji prati stanje meda u smislu prinosa i gubitka i obaveštava vlasnika putem sms poruke. Pokazalo se izuzetno korisnim, naročito pčelarima čiji su pčelinjaci udaljeni tokom sezone", rekao je Hašimbegović.

Prati kompletno stanje u pčelinjaku

Emir se od skoro bavi pčelarstvom. Znao je da postoje takvi uređaji, ali je želeo da konstruiše svoj proizvod koji će odgovoriti potrebama jednog pčelara. Njegova vaga prati kompletno stanje u pčelinjaku - okolnu temperaturu, vlažnost, ukupnu težinu košnice i dnevni prinos meda.

"U njoj postoji modul za slanje sms poruke. On prati stanje meda u košnici, a zatim u određenom vremenskom periodu obaveštava vlasnika. Ova vaga omogućava da budete udaljeni i na stotine kilometara od košnica, a da u svakom trenutku znate šta se u njima dešava", objasnio je.

Nakon što je jednu vagu konstruisao za svoje potrebe, Emiru su se javile i kolege pčelari za koje je takođe napravio isti model. 

(EUpravo Zato/Agroklub)