Sigurno vam se više puta desilo da otvorite flašu vina, i da vam ostatak koji ne iskoristite izvetri. U mnogim restoranima, upravo zbog toga, izbegavaju da služe vino "na čašu".

Industrija je i ranije imala rešenja kako da se koliko toliko sačuva kvalitet vina koje se ne popije prilikom prvog otvaranja, ali mnoga od njih su imala mane i nisu bila funkcionalna, kao što su recimo vakuum čepovi ili enomati.

Vakuum čepovi su u jednom trenutku postali vrlo popularni, ali su brzo povučeni sa tržišta jer nisu mogli da eleminišu kiseonik u flaši u potpunosti i sačuvaju kvalitet vina na duži rok.

Enomati, uređaji koji takođe rade na principu inertnog gasa, imaju drugu "manu", nepraktični su jer su prevelikih dimenzija, organičenog kapaciteta i preskupi.

Izum Mašinskog fakulteta

Posle analize tržišta i identifikovanja nedostataka postojećih sistema, razvijen je i napravljen uređaj koji je malih dimenzija, relativno jeftin, a omogućava da se u restoranu na čašu služi istovremeno i do 20 flaša vina. Dodatna prednost mu je ta što postoji mogućnost odvajanja uređaja od boce.

Inovacioni centar Mašinskog fakulteta došao je do fantastičnog pronalaska, a radi se o uređaju koji omogućava točenje vina na čašu, a da pri tome, ostatak vina u boci ostaje u zaštitnoj atmosferi inertnog gasa (argona), ne menjajući kvalitet.

Prema rečima Dragane Perović, zaposlene u Inovacionom centru i saradnice na međunarodnom projektu Europe Enterprise Network,ovaj projekat podržala je Evropska banka za obnovu i razvoj.

Kako kaže, Inovacioni centar je, osim ovog, patentirao i brojna druga rešenja.

"Ovladavanje i primena najnovijih naučnih dostignuća iz savremene tehnologije je naš imperativ", kaže Perović.

U laboratoriji rade i jedan 3D skener i dva 3D štampača. 

Jedan od ta dva 3D štampača je naš SLA uređaj na kom izrađujemo modele visoke preciznosti i finoće. Na uređaju FDN, izrađujemo funkcionalne modele sa preciznošću do desetog dela milimetra", kaže Isak Trajković, student doktorskih studija, takođe zaposlen u Inovacionom centru Mašinskog fakulteta.

On dodaje da se Centar bavi i zaštitom intelektualne svojine.

"Tu je naš ne tako veliki tim u poslednjih pet godina ostvario primetne rezultate a to je sedam priznatih patenata, od toga je jedan na međunarodnom nivou", navodi Trajković.

Horizon Europe

Horizont Evropa je program EU za istraživanje i inovacije koji traje od 2021-2027 i počiva na tri stuba:

1. "Izuzetna nauka" podržava pionirske istraživačke projekte koje su sami istraživači definisali i pokrenuli preko Evropskog istraživačkog saveta (ERC). Finansira stipendije i razmene istraživača kroz aktivnosti Marie Skłodowske-Curie i ulaganja u razvoj istraživačke infrastrukture;

2. "Globalni izazovi i evropska industrijska konkurentnost" ima za cilj direktnu podršku istraživanja koja se odnose na globalne izazove i industrijske tehnologije. Uključuje evropska privatno-javna partnerstva, kao i aktivnosti Zajedničkog istraživačkog centra (JRC), koji doprinosi radu evropskih i nacionalnih donosioca odluka kroz nezavisne naučne dokaze i tehničku podršku;

3. "Inovativna Evropa" ima za cilj da Evropu učini liderom u inovacijama stvorenim na novim tržištima. Takođe ima za cilj dalje jačanje Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) i podsticanje integracije poslovanja, istraživanja, visokog obrazovanja i preduzetništva.

EU podrška inovacijama i konkurentnosti u Srbiji

Podrška koju EU pruža sektoru inovacija i konkurentnosti, vredna je više od 200 miliona evra za period od 2014. do danas.

Sredstva namenjena ovom sektoru koriste se za podsticanje kvaliteta nauke, inovacija i povezivanja sa evropskim i međunarodnim naučnicima i preduzetnicima, čime se povećava konkurentnost srpske ekonomije.

Od 2014. Srbija je korisnik i Okvirnog programa za istraživanje i inovacije - Horizon Europe.

EU podstiče razvoj nauke i inovacija kako bi stvorila tehnološke preduslove za razvoj konkurentnosti i privrede širom Evrope.

Građanima Srbije, EU je omogućila korišćenje zajedničkog istraživačkog prostora i usavršavanje u zemljama EU, čime su srpski naučnici postali vidljiviji evropskoj i svetskoj naučnoj zajednici.

Sve informacije o investiranju EU u nauku, inovacije i konkurentnost u Srbiji možete pronaći nasajtu: https://eumogucnosti.rs/

(M.A./EUpravo zato/eumogucnosti.rs)