Predstavničko telo Evropske unije je većinskim glasovima usvojio nove propise u sredu (24. aprila) kako bi smanjio otpad od ambalaže, delom promovišući ponovnu upotrebu i recikliranje određenih vrsta ambalaže.

Propisi koji su odobreni su pregovarani i dogovoreni sa nacionalnim vladama u martu 2024. godine i uključuju ciljeve za postepeno smanjenje ambalažnog otpada (5 odsto do 2030, 10 odsto do 2035. i 15 odsto do 2040.) i zahtevaju od nacionalnih vlada da se posebno fokusiraju na smanjenje otpadaod plastične ambalaže.

U 2021. godini, u EU je proizvedeno 84,3 miliona tona otpada od ambalaže, što znači da je jedan stanovnik pravio 188,7 kg otpada, odnosno 11 kg više nego u 2020. godini.

Zabrana jednokratne upotrebe

Od januara 2030. godine, jednokratna plastična ambalaža će biti zabranjena za neprerađeno sveže voće i povrće, hranu i piće poslužene u kafićima i restoranima, i individualne porcije začina poput soseva, pavlake ili šećera. Minijaturna pakovanja toaletnih proizvoda takođe će biti zabranjena u hotelima, dok će veoma lagane plastične kese biti zabranjene u prodavnicama.

Pored toga, direktiva ograničava prisustvo 'večnih hemikalija', poznatih i kao PFAS, u ambalaži koja dolazi u dodir sa hranom.

I recikliranje postaje obavezno

Od 1. januara 2030. godine, većina ambalaže koja se prodaje u EU mora biti reciklabilna i biće kategorisana prema svom nivou 'reciklabilnosti'.

90 odsto jednokratnih plastičnih i metalnih kontejnera za piće ispod tri litra moraće biti sakupljeno radi recikliranja, iako su vino, žestoka pića, mleko i mlečni proizvodi izuzeti od ove obaveze.

Ambalaža će morati da ima oznaku koja obaveštava korisnike o sadržaju ambalaže, sa četvorogodišnjim prelaznim periodom.

Postoje izuzeci

Novi propisi ne definišu konkretne ciljeve za ponovnu upotrebu ambalažekoja je namenjena hrani za poneti.

Hoteli, restorani i kafići koji prodaju pića ili pripremljenu hranu za konzumiranje odmah i dalje će moći da koriste ambalažu za poneti. Međutim, moraju da uspostave sisteme putem kojih potrošači mogu da donesu svoje punjive kontejnere.

Propisi takođe daju Evropskoj komisiji moć da uspostavi dodatne izuzetke.

Nacionalne vlade sada moraju da daju konačno odobrenje tekstu kako bi stupio na snagu kao zakon EU.

U svom saopštenju za štampu, Konfederacija evropskih papirnih industrija je navela da "će industrija ambalaže i njeni mnogi klijenti morati da sarađuju sa lokalnim vlastima koje su zadužene za sprovođenje zakonodavstva, posebno u vezi sa prikupljanjem materijala za reciklažu, što je ključni faktor u povećanju stopa recikliranja u EU".

(JA/EUpravo zato)