U 2019. godini, tehnološki gigant Amazon je lansirao sopstveni vlasnički model veštačke inteligencije, Package Decision Engine, kako bi smanjio otpad od ambalaže jer kompanija isporučuje 20 miliona paketa dnevno u 19 zemalja. Ovaj model veštačke inteligencije pomaže da se predvidi najefikasniji izbor pakovanja za svaku stavku, obezbeđujući da se resursi koriste efikasno i održivo.

Koristeći obradu prirodnog jezika i podatke zasnovane na tekstu iz svoje onlajn prodavnice, kao i povratne informacije o povratima i recenzijama proizvoda, model može donositi informisane odluke o pakovanju. Analizom fotografija snimljenih kada artikli stignu u Amazonova skladišta, model može precizno da odredi najbolji način za pakovanje svake stavke.

Ovaj model veštačke inteligencije tehnološkog giganta Amazona je bio uspešan u smanjenju ambalažnog otpada, uštedeći najmanje 500.000 tona ambalaže godišnje – što je ekvivalentno težini 7.750 aviona Boeing 737.

Model se za sada koristi u Severnoj Americi i Evropi

Istraživači Amazona Presant Mejpan i Metju Bejls otkrili su da je kombinovanje podataka i vizuelnih i tekstualnih podataka poboljšalo performanse modela do 30 odsto. Korišćenje veštačke inteligencije za donošenje odluka o pakovanju je jedinstven pristup, pošto Amazon ima pristup ogromnoj količini podataka koje druge kompanije možda nemaju. Kompanija trenutno koristi AI model u Severnoj Americi i Evropi, sa planovima da ga uvede u druge zemlje kao što su Indija, Australija i Japan.

Smanjenje ambalažnog otpada nije samo od koristi za životnu sredinu, već i za Amazonov krajnji rezultat.

Rezanjem ambalaže, kompanija može smanjiti troškove i poboljšati svoju ukupnu efikasnost. Prelazak ka papiru i kartonskim materijalima koji se mogu reciklirati u njegovim distributivnim mrežama deo je većeg cilja Amazona da do 2040. postigne neto nultu emisiju ugljenika.

Prelazak sa plastične ambalaže je još jedan korak ka održivosti, pošto je plastiku teško reciklirati i predstavlja izazove za životnu sredinu. Amazon je već zamenio plastične kese za isporuku i vazdušne jastuke u Evropi papirnim i kartonskim materijalima.

Iako su napori Amazona da smanji otpad od ambalaže za svaku pohvalu, stručnjaci veruju da u ovoj industriji ima još posla. Sa sve većim propisima o održivosti ambalaže, kompanije su pod pritiskom da pronađu inovativna rešenja za smanjenje otpada i minimiziranje njihovog uticaja na životnu sredinu.

Upotreba veštačke inteligencije u donošenju odluka o pakovanju je korak u pravom smeru, ali izazov leži u tome da ceo lanac snabdevanja radi zajedno u pravcu održivije budućnosti. Kako Amazon nastavlja da širi svoj model veštačke inteligencije na globalnom nivou, on predstavlja primer drugim kompanijama koji treba da slede u smanjenju ambalažnog otpada i zaštiti životne sredine.

(JA/EUpravo zato)