Organizacija CEKOR, koja uz podršku Evropske unije sprovodi inicijativu „Ka Srbiji otpornoj na poplave i suše", priključila se građanskoj akciji „Veliko prolećno čišćenje" u Hajdukovačkoj šumi u blizini Subotice, a svoj doprinos dali su i predstavnici/ce Javnog preduzeća „Vojvodinašume", kao i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Akcija čišćenja ukazuje na važnost očuvanja i negovanja postojećih šuma i šumskog zemljišta  jer bez njih se ne može zamisliti smanjenje rizika od suša i poplava.

Posebno veliki značaj šume imaju u oblastima sa dominantnom poljoprivredom, gde postoji veća eolska erozija i gubitak plodnog zemljišta, ali i povećan rizik od klimatskih ekstrema i zagađenja.

Značaj šuma

Značaj šuma je višestruk jer one sprečavaju bujice i poplave i štite zemljište, naselja i infrastrukturu od erozija i klizišta.

Zabrinjava je podatak da erozija, kao jedan od glavnih faktora nastanka poplava, deluje na 75% teritorije Srbije, sa prosečnom godišnjom produkcijom erozionog materijala od 30 miliona m3. Veliki deo ovog materijala dospeva u reke, te imamo ogromne količine blata i kamena u poplavljenim područjima.

Aktivnosti na prevenciji erozije i poplava doprinose jačanju zaštite stanovništva i materijalnih dobara, ali i poboljšanju životne sredine jer povoljno deluju na stabilnost šumskih ekosistema, kvalitet zemljišta i vode.

Zagovaranjem preventivnih aktivnosti i organizacijom terenskih akcija doprinosimo očuvanju biodiverziteta, ublažavanju efekata klimatskih promena, kao i afirmaciji građanskog aktivizma u ovom polju.

CEKOR je čišćenje Hajdukovačke šume sproveo kao jednu od aktivnosti u okviru projekta „EU za Srbiju otpornu na katastrofe", koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP.

Vojvodini nedostaje oko 170 hiljada hektara novih šuma i zaštitnih zasada. Štete i izgubljene dobiti u poljoprivredi i drugim sektorima zbog poplava, suša, smanjenja prinosa i kvaliteta zemljišta, kao i drugih direktnih posledica nedostatka šuma se mere milijardama evra.

(M.A./EUpravo zato/euzatebe.rs)