Ambasada Francuske u Srbiji i Francuski Institut su u maju 2022. godine pokrenuli konkurs Ekoopština za stvaranje platforme za razmenu iskustava između lokalnih samouprava, kompanija i institucija u oblasti borbe protiv klimatskih promena i pitanja zaštite životne sredine.

Ovaj projekat je rezultat bliske saradnje Francuske i Srbije u oblasti održivog planiranja gradova.

Ciljevi

Osnovni cilj projekta je pružanje podrške gradovima radi ostvarivanja ekološke tranzicije u Francuskoj i Srbiji, podsticanje razmene dobre prakse između Srbije i Francuske, kao i najznačajnije - nagrađivanje inicijative gradova i opština u Srbiji na putu ka boljoj zaštiti životne sredine. 

Tematske oblasti

U toku prethodne dve godine, organizovana su dva konkursa projekta Ekoopština sa preko 700 učesnika u seminarima u raznim tematskim oblastima i to su bili:

- Održivo upravljanje otpadom;
- Održivo upravljanje vodama;
- Energetska efikasnost zgrada;
- Pametni gradovi- Urbana mobilnost i
- Zelene škole.

Najznačajniji cilj projekta tokom ovih godina predstavlja izbor jedne velike - preko 40.000 stanovnika i jedne male opštine ili grada do 40.000 stanovnika u Srbiji u svim navedenim kategorijama.

Kao i svake godine, laureati iz svake opštine i grada Srbije imali su priliku da odu u studijsko putovanje u Francusku u jedan od gradova partnera i da steknu nova iskustva u oblastima u kojima su bili nagrađeni.

Konferencijom za štampu u zdanju ambasade Francuske u Beogradu, 18. marta 2024. zvanično je otvorena treća godina projekta.

Opštine i gradovi su pozvani da se prijave za jednu ili više kategorija popunjavanjem upitnika do 7. jula 2024. godine na zvaničnom sajtu projekta: www.ekoopstina.com

Žiri sastavljen od vodećih srpskih eksperata sa Univerziteta i naučnih institucija u Srbiji, prevashodno u Beogradu i Novom Sadu i organizacija civilnog društva, Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) će izabrati pobednike na konkursu na osnovu upitnika dostavljenih putem e-maila.

Seminari

Ove godine, seminari će biti organizovani u Beogradu, Vrbasu i Pirotu, počevši od aprila. 

Biće organizovana 4 tematska seminara za predstavnike lokalnih samouprava u oblasti održivog upravljanja vodama, upravljanja otpadom, energetske efikasnosti zgrada i održive urbane mobilnosti.

Na seminarima će, pored gradova i opština, učestvovati i domaći i međunardoni eksperti radi razmene dobre prakse i unapređenja kapaciteta lokalnih vlasti u oblastima kojima će biti posvećeni seminari.

Seminari će biti održani od 18. aprila kada se održava prvi od njih u Beogradu, sa temom- Održivo upravljanje vodama, zatim 23.aprila, takođe u Beogradu, sa temom - Održivo upravljanje otpadom, 16. maja će biti održan seminar u oblasti - Energetska efikasnost i 23. maja sa temom - Održiva mobilnost.

U oktobru je kao i svake godine do sada, planirana svečana dodela nagrada za 8 gradova i opština, dok se krajem ove i početkom iduće godine planira studijsko putovanje u Francusku za gradonačelnike i  službenike sa lokalnim projektom koji su pobedili na konkursu.

(M.A./EUpravozato.rs, ekoopstina.com)