Električna energija iz Kostolca uskoro će dolaziti i uz pomoć vetra, a ne samo uglja, zahvaljujući pomoći Evropske unije.

Srbija i EU zajednički rade na izgradnji novog vetroparka koji će imati 20 turbina, instaliranih na lokacijama iscrpljenih kopova uglja. Ova inicijativa ne samo da označava značajan korak ka smanjenju zavisnosti od uglja, već takođe predstavlja konkretnu posvećenost negovanju čistije životne sredine i stvaranju novih radnih mesta.

Sporazum kojim je zaokruženo finansiranje projekta izgradnje vetroparka "Kostolac", potpisan je u Beogradu. Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike Republike Srbije, zajedno sa predstavnicima Kancelarije KfW-a u Beogradu i "Elektroprivrede Srbije" (EPS), bila je potpisnik sporazuma.

Događaju, održanom u zgradi Vlade, prisustvovali su i ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre, ambasadorka Nemačke u Srbiji Anke Konrad i ministarka za evropske integracije Tanja Miščević.

Emanuele Žiofre, ambasador Evropske unije u Srbiji podsetio je na širi značaj projekta.

"Ovaj projekat nije samo dokaz posvećenosti Srbije zelenoj energiji već i kamen temeljac našeg evropskog zelenog dogovora i pravedne tranzicije, koji promoviše privredni razvoj dok čuva našu planetu i građane."

"Vetropark Kostolac predstavlja naš zajednički poduhvat da se udaljimo od uglja. On simbolizuje našu posvećenost smanjenju oslanjanja na fosilna goriva, dekarbonizaciji naših privreda i prihvatanju obnovljivih izvora energije. Ovaj projekat je samo jedan element naše šire podrške Srbiji u energetskom sektoru koja iznosi preko 500 miliona evra. Plaćali smo račune za struju ugroženim domaćinstvima i preduzećima, modernizujemo energetski sistem bolnice VMA i gradimo novi energetski autoput koji donosi zeleniju i sigurniju energiju u Srbiju: Transbalkanski elektro-koridor. Stoga je EU najvažniji partner Srbije u oblasti energetike", rekao je Žiofre.

"Sporazum koji smo danas potpisali predstavlja važan korak u realizaciji projekta izgradnje prve vetroelekrane EPS-a, vetroparka "Kostolac", zaokruživanjem finansijske konstrukcije za projekat vrednosti 144 miliona evra. Proizvodnja ove elektrane, odnosno njenih 20 vetroturbina, biće dovoljna da zelenom energijom snabdeva oko 30.000 domaćinstava. Vetropark će se nalaziti na mestu iscrpljenih površinskih kopova i odlagališta termoelektrana i kopova Kostolac", rekla je Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike Republike Srbije.

Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević rekla je da izgradnja vetroparka Kostolac predstavlja potvrdu partnerstva Srbije, Evropske unije i SR Nemačke u procesu energetske diversifikacije i zelene energetske tranzicije.

"Oko 30.000 domaćinstava imaće direktnu korist od ovog vetroparka, ne samo zbog proizvodnje električne energije već i zaštite životne sredine i smanjenja korišćenja fosilnih goriva. Takođe, projekat će imati uticaj na nova zapošljavanja u Kostolcu i okolini kako bi se razvijala upotreba OIE", rekla je ministarka i dodala da Srbija ima dobre projekte koji nam pomažu da se nametnemo kako bismo dobili značajna sredstva i grantove od EU.

Ambasadorka SR Nemačke u Beogradu, Anke Konrad, rekla je da je Nemačka pouzdan partner u oblasti energetske tranzicije i da je kroz regionalno klimatsko partnerstvo, dosledno fokusirana na podršku razvoju zelene energije u Srbiji, kao i na energetsko povezivanje u Evropi.

"Intenzivno ulažemo, na primer, u energetsku rehabilitaciju objekata u javnom sektoru, poput VMA, ili u Transbalkanski koridor kojim se neće samo povezati Zapadni Balkan sa EU, već i povećati kapacitet mreže. Pored toga, ulažemo u dekarbonizaciju toplana, kroz korišćenje biomase poput drvene sečke ili solarne energije. Osim infrastrukturnih projekata, u saradnji sa EBRD-om obezbeđujemo zajam EPS-u i kreditne linije za komercijalne banke namenjene malim i srednjim ekološkim preduzećima, kao i zelenim investicijama", navela je Konrad.

Završetak izgradnje je planiran za 2025. godinu. Finansiran grantom EU (u iznosu od 30 milion evra) i grantom/zajmom KfW-a (80 milion evra – zajam ,1.8 miliona evra – grant), vetropark Kostolac će imati 20 vetroturbina ukupne instalirane snage od 66 MW (3,3 MW po turbini). Ukupna visina vetroturbina je 179 metara, sa visinom tornja od 114 metara i dužinom lopatica oko 65 metara. Za potrebe korišćenja i održavanja biće izgrađeni pristupni putevi i priključci na državne puteve, kao i postrojenje za priključivanje na mrežu (Podstanica od 35/110 kV i razvodno postrojenje). Izgradnja će se odvijati na više lokacija, uključujući Drmno, Petku, Ćirikovac i Klenovnik. Predviđeno je da će vek trajanja vetroparka biti 20 godina.

Podrška EU energetskom sektoru Srbije od 2007. godine iznosi više od 500 miliona evra. Drugi važni projekti su, na primer, potpuna modernizacija energetskog sistema i grejanja na Vojno-medicinskoj akademiji (VMA) ili novi gasni interkonektor sa Bugarskom. Izgradnjom novog gasovoda, EU pomaže Srbiji da smanji emisiju CO2 i postane manje zavisna od ruskog gasa. Transbalkanskim elektroenergetskim koridorom, EU – sa svojim partnerima – gradi novu elektromagistralu za povezivanje Srbije sa susednim zemljama i obezbeđuje veći nivo energetske sigurnosti. EU je takođe pružila finansijsku podršku državnom budžetu za pokrivanje računa za električnu energiju ugroženih domaćinstava i preduzeća.

Izvor: EU u Srbiji