Solarni paneli su jedan od najboljih načina za smanjenje računa za struju.

Od toga koristi mogu imati ne samo pojedinci ili preduzeća već i čitavi gradovi.

Tako je Grad Vukovar instalirao 12 solarnih elektrana na javnim zgradama u svom vlasništvu čime je uštedeo od 30 do 50 odsto u potrošnji električne energije.

Solarni paneli za sopstvenu potrošnju ukupne snage 863 kW postavljeni su na šest osnovnih škola, dva vrtića, zgradi gradske uprave, Gradskoj tržnici Vukovar, Sportskoj dvorani Danijela Rehaka u Borovu naselju i na Plivalištu Vukovar.

Vukovar je postavio solarne panele na javnim zgradama kako bi uštedeo struju
Youtube/Osjecka TV Vukovar je postavio solarne panele na javnim zgradama kako bi uštedeo struju

Osim toga, na ovaj način se doprinosi i razvoju korišćenja obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj.

Vlasti su želele da se Vukovar transformiše u ugljenično neutralan grad i da poboljša energetsku efikasnost javnih zgrada.

Dražen Čulig, načelnik Upravnog odeljenja za komunalnu ekonomiju i građevinarstvo, naglasio je da će ovim projektom javne zgrade u gradskom vlasništvu ostvariti velike uštede - oko 90.000 evra mesečno.

Projekat "Sunce nad Vukovarom" je započet 2022. i uskoro se završava, a finansirali su ga Island, Lihtenštajn i Norveška kroz Finansijski mehanizam Evropskog ekonomskog prostora 2014-2021. uz nacionalno sufinansiranje.

Kako u Srbiji možete da se prijavite za subvencije i smanjite račune za struju?

I Srbija želi da promoviše energetsku efikasnost, pa se tako građani mogu prijaviti za subvencije kako bi zamenili dotrajalu stolariju ili postavili solarne panele.

Prijava se sastoji iz 6 koraka:

  • preuzmite prijavni obrazac na sajtu opštine/grada ili u njihovim prostorijama.
  • pozovite jednog od ponuđenih dobavljača sa sajta opštine/grada, kako biste dobili predračun za radove koje želite da sprovedete u svom domaćinstvu da bi ga energetski unapredili.
  • fotokopirajte račun za struju za neki od prethodnih meseci, u kom morate da imate potrošnju veću od 30kWh.
  • očitajte ličnu kartu
  • pripremite kopiju dokaza o vlasništvu i legalnosti objekta za koji konkurišete
  • dostavite u zatvorenoj koverti (lično na portirnici grada/opštine ili preporučenom poštom) sve popunjene i potpisane prijavne obrasce, uz svu prateću dokumentaciju, sa naznakom "Prijava za javni konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova - ne otvarati'', sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Pre nego što odluče koje su mere energetske efikasnosti optimalne za njih, građanima se savetuje da posete sajt www.energetski-kalkulator.rs.

(N.P/EUpravo Zato/Balkangreenenergynews.com)