Energetska efikasnost može da se odnosi na uređaje, a može da se odnosi na dobro isplanirane mere i ponašanja. I jedno i(li) drugo će višestruko uticati na vaše domaćinstvo i na životnu sredinu. Svoje domove ćete ugrejati, smanjićete račune za struju, a manja potražnja će dovesti i do manje proizvodnje energije nastale sagorevanjem fosilnih goriva - čime će doći do smanjenja štetnih emisija. Svi su na dobitku!

Kako bi postigli sve to, iskoristite subvencije države za energetsku efikasnost!

U okviru zajedničkog projekta, Ministarstvo rudarstva i energetike i USAID-ov projekat "Bolja energija", uz podršku Svetske banke i banke Poštanske štedionice, savetuju vas kako da uštedite energiju i smanjite svoje račune.

Ovaj projekat nastoji da svojim aktivnostima već treću godinu zaredom, ne samo edukuje stanovništvo, već i da kroz implementaciju pilot projekata uspostavi nove, održive modele finansiranja energetske efikasnosti u Srbiji.

Evo kako da se u 6 koraka prijavite za subvencije države za energetsku efikasnost:

  1. preuzmite prijavni obrazac na sajtu opštine/grada ili u njihovim prostorijama.
  2. pozovite jednog od ponuđenih dobavljača sa sajta opštine/grada, kako biste dobili predračun za radove koje želite da sprovedete u svom domaćinstvu da bi ga energetski unapredili.
  3. fotokopirajte račun za struju za neki od prethodnih meseci, u kom morate da imate potrošnju veću od 30kWh.
  4. očitajte ličnu kartu
  5. pripremite kopiju dokaza o vlasništvu i legalnosti objekta za koji konkurišete
  6. dostavite u zatvorenoj koverti (lično na portirnici grada/opštine ili preporučenom poštom) sve popunjene i potpisane prijavne obrasce, uz svu prateću dokumentaciju, sa naznakom "Prijava za javni konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova - ne otvarati'', sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Subvencije za mere energetske efikasnosti kroz program Vlade Srbije iznose 50 odsto za primenu maksimalno dve pojedinačne mere (recimo, zamena prozora i ugradnja kotla na gas), odnosno do 65 odsto za primenu paketa mera, na primer: zamena prozora i vrata, izolacija krova, kotao na biomasu i solarni paneli.

Pre nego što odluče koje su mere energetke efikasnosti optimalne za njih, građanima se savetuje da posete sajt www.energetski-kalkulator.rs. Eksperti "Bolje energije" razvili su softver sa ciljem da građanima pomognu u donošenju odluka o investicionim merama koje treba da sprovedu u svojim objektima.

Na jednostavan moguće je doći do informacija kojoj energetskoj klasi pripadaju stambeni objekti, koje su mere koje treba da sprovedu i koliko to košta. Takođe, uz pomoć kalkulatora za energetsku efikasnost građani mogu da urade simulacije i dobiju informaciju u kom vremenskom periodu se vraćaju sredstva koja su uložili u energetsku sanaciju svojih stambenih objekata.

Izvor:Kurir