Energetski sektor godinama nosi neslavnu ulogu jednog od najvećih zagađivača životne sredine. Kada se govori o tranziciji ovog sektora, fokus najčešće ide na obnovljive izvore energije i nove tehnologije, što je pozitivna stvar, ali u toj priči energetska efikasnosti često prolazi ispod radara.

Kada je reč o energetskoj efikasnosti, Srbija značajno zaostaje za razvijenim zemljama, po jedinici bruto društvenog proizvoda, mi trošimo 60 odsto više struje nego stanovnici zemalja Evropske unije. Razlozi ove statistike najčešće su loša izolacija zgrada, kao i zastarela stolarija koja "propušta" 30 odsto energije.

Zašto energetska efikasnost ne sme da se zanemari? Jednostavno je – ako trošimo manje energije i budemo efikasniji, manje će biti potrebe za njenom proizvodnjom. Ako bi naši domovi bili energetski efikasniji, to bi smanjilo emisiju štetnih gasova, ali i individualne račune za struju.

Za sistemski rad na ovom polju, za početak, potrebni su stručnjaci, ali i novčana podrška. U okviru Ministarstva rudarstva i energetike već postoji Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, a sada je rad te Uprave podržan od strane Evropske unije grantom u iznosu od 5 miliona evra.

Predviđena tehnička pomoć pružiće direktnu podršku zaposlenima u Upravi za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti za brže i efikasnije upravljanje nacionalnim i međunarodnim fondovima namenjenim obnovi građevinskog fonda u Srbiji.

Više javnih poziva i subvencije

Kako bi jednostambene i višestambene zgrade bile energetski efikasnije, bespovratna sredstva Evropske unije će podržati rad dodatnih stručnjaka koji će se baviti postojećim i budućim javnim pozivima za dodelu subvencija za rekonstrukciju zgrada, dodatni investicioni grant za pilotiranje novih mera podrške energetskoj efikasnosti, kao i podrške za energetski ugrožena domaćinstva.

Sve informacije na jednom mestu

Ideja je da se uspostavi "jednošalterski sistem" gde svako ko je zainteresovan da poboljša energetsku efikasnost svog doma na jednom mestu može da dobije sve potrebne informacije. Stručnjaci i zaposleni Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti daće vam informacije o potencijalnim troškovima renoviranja, izračunaće uštede i troškove i pomagaće vam da dobijete energetske sertifikate za svoje domove.

Cilj ovog projekta koji će trajati do 2027. godine je da se postojeći mehanizam finansiranja energetske efikasnosti u Srbiji proširi i preraste u nacionalni fond za energetsku efikasnost koji će moći da sprovodi višegodišnje programa renoviranja javnih i privatnih zgrada i da privuče veća finansijska sredstva za širenje talasa obnove širom Srbije.