Krajnji cilj je da se zgrade u Evropi do 2050. godine dovedu do klimatski neutralnog stanja, u skladu sa ciljem Evropske unije da do polovine veka smanji emisije na neto nulu.

Kotlovi na fosilna goriva će do 2040. morati potpuno da se isključe iz upotrebe, a subvencije će biti smanjene od 2025. kao deo političkog dogovora postignutog između zakonodavaca EU, radi prepravke Direktive o energetskoj efikasnosti zgrada (EPBD) bloka.

"Postigli smo nešto izuzetno. Stvorili smo plan za prelazak ka zgradi bez emisije", rekao je Kjaran Ćufe, zakonodavac koji je bio glavni govornik za reviziju EPBD-a u Evropskom parlamentu.

Solarni krovovi će takođe morati biti ugrađeni u sve nove stambene zgrade od 2030. godine i postepeno instalirani i u drugim zgradama kao deo privremenog dogovora između Evropskog parlamenta i 27 članica EU u Savetu EU.

Sve nove zgrade će morati biti bez emisije od 2030. godine, a taj cilj će biti pomeren na 2028. godinu za nove zgrade koje koriste ili su u vlasništvu javnih organa.

Zakonodavci su imali teške dvogodišnje pregovore od kada je Evropska komisija predstavila svoj predlog u decembru 2021. godine.

Početni predlog Komisije bio je zasnovan na novim obaveznim ciljevima obnove za 15% najneefikasnijih zgrada, uz uvođenje "minimalnih standarda energetske efikasnosti" za celokupni inventar zgrada EU. ali usled žestokog otpora država članica EU, taj pristup je odbačen u korist referentnih proseka za svaku zemlju EU.

Komercijalne i javne zgrade će biti prve na redu. Do 2030. godine, moraće biti energetski efikasnije od 16% najlošije performirajućih zgrada, a do 2033. godine iznad 26% "najlošijih".

Eva Brardinelli, stručnjak za zgrade u CAN Europe, klimatskoj nevladinoj organizaciji, smatra da nove regulative verovatno neće podstaći dodatne napore država članica EU da povećaju stope obnove iznad trenutnog proseka od 1% godišnje.

Zahtev za ukidanjem fosilnih grejača takođe je ublažen i odložen sa 2035. na 2040. godinu kako bi dobio podršku država članica EU.

Od 2025. godine, države članice EU će morati da prestanu sa subvencionisanjem "samostalnih" sistema fosilnog grejanja, ta formulacija ostavlja mogućnost za hibridne kotlove koji delimično rade na obnovljivim izvorima energije.

Krajnji cilj je dekarbonizacija grejanja "do potpune eliminacije kotlova na fosilna goriva" do 2040. godine.

Obaveza da vlasnici kuća instaliraju solarne panele na svojim krovovima je takođe ublažena, pri čemu postojeće stambene zgrade neće biti pogođene tom obavezom. Umesto toga, solarna obaveza će važiti samo za "nove zgrade, javne zgrade i postojeće nerezidencijalne zgrade" kada prođu "renoviranje koje zahteva dozvolu".

Nove zgrade će morati da budu bez emisija već od 2030. godine, u zavisnosti od toga kako zemlje EU sprovode pravila.

Dodatni izuzeci uključuju poljoprivredne objekte i objekte kulturnog nasleđa, koji mogu biti izuzeti od novih pravila.

Evropska potrošačka organizacija BEUC izjavila je da su zakonodavci "propustili priliku" da olakšaju obnovu domaćinstava, neuspevši da usklade raznovrsne energetske sertifikate i standarde koji trenutno postoje u regionima EU.

"Za potrošače, to je zbunjujuće. Znaju da će morati da renoviraju svoje domove, a potrebni jednostavni servisi za pomoć neće biti dostupni. Međutim, energetski sertifikati će i dalje ostati konfuzni i netačni, a finansiranje neće biti dovoljno lako dostupno", rekla je Monique Goyens, generalna direktorka BEUC.

(Euractiv.rs/EUpravo zato)