Agencija Evropske unije za statistiku Eurostat procenio je da su 2023. godine zemlje EU uložile oko 67 milijardi evra u sredstva koja su neophodna za pružanje usluga zaštite životne sredine.

Ove usluge su uključivale postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, vozila za transport otpada, kupovinu zemljišta za stvaranje prirodnog rezervata ili čistiju opremu za proizvodnju.

Oko 40 milijardi evra (60 odsto ukupnih investicija u zaštitu životne sredine) potrošile su korporacije, kako specijalizovani pružaoci usluga zaštite životne sredine (npr. privatne kompanije koje se bave prikupljanjem i preradom otpada i kanalizacijom), tako i korporacije koje nisu specijalizovani proizvođači, koji kupuju tehnologije i opremu koja smanjuje pritiske na životnu sredinu koji proizilaze iz njihovog proizvodnog procesa (npr. oprema koja smanjuje njihove emisije u vazduh). Preostalih 40 odsto investicija činili su opšti državni i neprofitni sektor.

Učešće ulaganja u zaštitu životne sredine u ukupnim investicijama iznosilo je oko 1,8 odsto u toku 2023. Tačnije, 1,7 odsto svih investicija korporacija su bile investicije u zaštitu životne sredine, a 4,5 odsto svih investicija opšte države.

Najveći iznos investicija odnosio se na otpadne vode i usluge upravljanja otpadom. Oni su u 2023. godini činili 41,6 odsto i 26,6 odsto ukupnih investicija za zaštitu životne sredine.

Zaštita vazduha činila je 10,4 odsto ulaganja u zaštitu životne sredine.

Opšta uprava za životnu sredinu, istraživanje i razvoj i zaštita od zračenja su činili 8,4 odsto.

Zaštita biodiverziteta i predela čine 6,4 odsto; zaštita zemljišta i podzemnih voda 5,6 odsto i smanjenje buke za preostalih 1,1 odsto, saopštio je Eurostat.

(JA/EUpravo zato)