Petog dana juna u čitavom svetu se obeležava Dan zaštite životne sredine. Tim povodom Delegacija Evropske unije u Srbiji organizuje EU Zelenu nedelju i u okviru nje niz događaja koji će uključiti zajednicu u važna pitanja vezana za ovu temu.

O tome kako koje sve aktivnosti će biti realizovane, ali i o izazovima sa kojima se Srbija suočava kada je reč o zaštiti životne sredine uopšte, a naročito voda koje su posebna tema ovogodišnje Zelene nedelje, razgovarali smo sa Antoanom Avinjonom, programskim menadžerom za zaštitu životne sredine i klimatske promene Delegacije EU u Srbiji.

"EU Zelena nedelja je važan globalni događaj, a pogotovo ove, 2024. godine, kada smo fokusirani na otpornost vodnih resursa. Voda je u riziku na globalnom nivou, nestašica vode i pogrešno upravljanje ovim resursom, globalno zagrevanje i zagađenje, a voda je naravno od suštinskog značaja za život. Bez vode, nema života, toliko je jednostavno. Nema ni privrede, pod uslovom da želimo i da živimo i da poslujemo", započinje intervju gospodin Avinjon.

Recite nam nešto više o EU Zelenoj nedelji 2024 i njenom značaju za Srbiju?

"EU Zelena nedelja ove godine usmerena je na otpornost vodnih resursa kao dela kampanje #WaterWiseEU, a mi želimo da podstaknemo dijalog i akciju, i popravimo vodni ciklus koji je kompromitovan. Svaka zemlja sveta pozvana je da organizuje događaje u okviru Zelene nedelje.

Ovde u Srbiji izgrađen je savez među ljudima kojima je stalo do vode, saradnje i otpornosti, te organizuju događaje, debate i različite akcije. Kao što znate, Srbija je na putu pristupanja Evropskoj uniji. Jedna od stavki usklađivanja sa EU je zakonodavstvo u oblasti zaštite životne sredine, ako i srodne politike i njihova primena.

undefined
EU info centar Antoan Avinjon

Druga stavka je uključivanje građana u događaje poput EU Zelene nedelje radi podizanja svesti i znanja ljudi. Razmenom iskustava i učenjem od drugih država članica EU, građani, donosioci odluka, stručnjaci u oblasti voda svakako će unaprediti način na koji posmatraju vodu. A zatim će unaprediti strategije za upravljanje vodama i izgraditi otpornost na buduće izazove.

EU Zelena nedelja 2024 predstavlja odličnu priliku za Srbiju da se uključi u temu otpornosti voda. Susreli smo se sa sušama i poplavama u Srbiji, postoje problemi sa kvalitetom pijaće vode, a velika količina otpadnih voda (prljave vode) još uvek se ne prerađuje i odlazi u reke i zagađuje zemljište i vodonosnike.

Kako možemo da vratimo život našim vodama? Zajedno imamo ono što je potrebno da to uradimo. Možemo da popravimo vodni ciklus. Možemo da koristimo efikasno vodu širom Evrope. Možemo da se pobrinemo da svi imamo pristup čistoj i priuštivoj vodi, smanjimo zagađenje od prljavih voda i predvidimo efekte globalnog zagrevanja.

Koji su najveći ekološki izazovi sa kojima se Srbija suočava u pogledu zaštite voda?

Zanimljivo je da pominjete zaštitu voda. Šta to znači? Da bismo zaštitili resurse, naravno, da bismo mogli da uživamo u svežoj vodi. Da zaštitimo naše reke od zagađenja. Ali i da budemo zaštićeni od nanosa vode, od poplava, ili od nestašica vode.

Kako EU pomaže Srbiji da prevaziđe ove izazove?

EU pomaže Srbiji u prevazilaženju ekoloških izazova pružanjem značajne finansijske podrške i stručnosti. Sa preko 580 miliona evra bespovratnih sredstava uloženih u zaštitu životne sredine i klimatske akcije, EU je najveći donator u ovoj oblasti u Srbiji. Ovo finansiranje omogućava Srbiji da razvije i primeni strateške planove za zaštitu životne sredine, stvarajući tako održiv sistem koji unapređuje kvalitet života i neguje zdravije okruženje.

Štaviše, EU blisko sarađuje sa Srbijom kako bi uskladila svoje politike i prakse u oblasti životne sredine sa standardima EU. Ovom saradnjom jača se posvećenost Srbije približavanju ekološkim i klimatskim ciljevima EU, što olakšava njenu integraciju. Ovo usklađivanje ne samo da podržava ekološke ciljeve Srbije, već i promoviše efikasnost resursa i inovacije, osnovne elemente za održivi razvoj.

Pored toga, EU se angažuje u pristupu saradnje, radeći u partnerstvu sa državama članicama EU, međunarodnim organizacijama, grupama civilnog društva i privatnim kompanijama. Ovaj zajednički napor, poznat kao duh Tim Evrope, koristi raznovrsnu ekspertizu i resurse za pokretanje inovacija i ubrzanje napretka u zaštiti životne sredine i klimatskim akcijama.

Prelaskom na čistu, cirkularnu ekonomiju i sprovođenjem mera za ublažavanje klimatskih promena, Srbija može da poboljša kvalitet vazduha i vode, podstakne ekonomski rast i stvori nove mogućnosti za zapošljavanje. Na kraju, podrška EU osnažuje Srbiju da se efikasno bavi izazovima životne sredine, negujući zdraviju životnu sredinu i unapređujući opšte blagostanje svojih građana.

Glavne aktivnosti planirane kao deo EU Zelene nedelje u Srbiji

Počinjemo 5. juna tradicionalnom proslavom Svetskog dana zaštite životne sredine i super programom: ambasador Žiofre će se obratiti učesnicima zajedno sa ambasadorom Švedske, potpredsednicom Vlade Srbije, ministarkom zaštite životne sredine i stalnim predstavnikom UNDP-a u Srbiji. Prikazaćemo video Sarađuj, ne zagađuj, zatim sledi dodela priznanja "Zeleni heroj", deliće se priče o uspehu na ekološkim projektima i još mnogo toga!

U isto vreme, naši prijatelji iz EU info kutka iz Novog Sada i Gorani Vojvodine iz Sremskih Karlovaca biće domaćini Eko sajma u Ekološkom centru Radulovački na kome će biti predstavljene ekološke inicijative prisutnih organizacija civilnog društva, institucija i ekoloških kompanija. Održaće se dečije radionice i nastup KloKlo benda. Paralelno će g-din Bertolini, šef Odeljenja za saradnju Delegacije EU, učestvovati na događaju "Pitajte me bilo šta o podršci EU" u Nišu, sa gospođom Damnjanović, direktorkom Francuskog instituta Niš i drugim gostima. U Nišu će takođe, u večernjim satima, prostor Deli biti domaćin Zelenog predavanja sa Anjom Ranđelović, sa Katedre za hidromehaniku i vodoprivredu, Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

6. jun

U Beogradu u Dorćol Platzu biće odlična prezentacija najboljih praksi zaštite životne sredine u EU koju će pratiti projekcija filma i izložba. Pretpremijera filma udruženja "ZA Fontane" planirana je u Felix Romulijani nakon čega sledi debata, a film će takođe biti prikazan u Novom Sadu 10. juna i u Nišu 13. juna.

7. jun

U Beogradu ćemo uroniti u pitanja ekološkog krivičnog i građanskog prava u prostoru Miljenko Dereta. Obucite odelo i dođite da vidite prave advokate u akciji :)

8. jun

Želim da pozovem sve da pogledaju fantastičan film Medena zemlja u subotu, 8. juna u Silosima! Uživajte u događajima koje organizuje Beecenter povodom Medenog bazara.

Planirano je još događaja, ali dozvolite mi da pomenem Izložbu na otvorenom sa zelenim idejama, projektima i inovacijama na Sava Promenadi na Kalemegdanu u Beogradu, od 4. do 18. juna, uvek je prijatno uživati u parku! Pogledajte veb stranicu europa.rs i društvene mreže @EUSrbija za više informacija.

Koje korake Srbija treba da preduzme da bi se uskladila sa standardima EU u oblasti zaštite voda?

Da bi se uskladila sa standardima EU u zaštiti voda, Srbija mora da krene na sveobuhvatan put, počevši od uspostavljanja zakonodavnog okvira. Ovi zakoni ne samo da treba da odražavaju direktive EU, već i posvećenost Srbije očuvanju svojih vodnih resursa. Međutim, sami zakoni nisu dovoljni. Srbija treba da ojača svoje institucionalne kapacitete i tehničku ekspertizu. Ulaganje u programe obuke i inicijative za izgradnju kapaciteta osnažiće sve zainteresovane strane, od vladinih zvaničnika do lokalnih zajednica, opremajući ih alatima za efikasno upravljanje vodnim resursima.

Dijalog mora da teče slobodno. Otvoreni kanali komunikacije između državnih agencija, zainteresovanih strana i javnosti podstiču saradnju, omogućavajući razmenu znanja i iskustava. Ovi oblici dijaloga su ključni za efikasne strategije zaštite voda, osiguravajući da se svačiji glas čuje i uzme u obzir.

Sami zakoni nisu dovoljni. Srbija treba da ojača svoje institucionalne kapacitete i tehničku ekspertizu.

Antoan Avinjon

Takođe, Sribja treba da izdvoji sredstva za unapređenje vodne infrastrukture, sprečavanje zagađenja i obnovu ekosistema. Modernizacija postrojenja za prečišćavanje vode i promovisanje održivih poljoprivrednih praksi su suštinski koraci ka ispunjavanju standarda EU.

Štaviše, Srbija bi mogla da uspostavi namenski centar za razvoj veština u upravljanju i očuvanju voda. Ova institucija bi služila kao centralna tačka za obuku, istraživanje i razmenu znanja, negujući zajednicu stručnjaka posvećenih očuvanju vodnih resursa Srbije. Ovim zajedničkim naporima, Srbija može da krene putem ka približavanju standardima EU u zaštiti voda, obezbeđujući održivu budućnost za svoje građane i životnu sredinu.

Koji su najbolji načini da se podigne svest javnosti o važnosti zaštite voda i životne sredine uopšte?

Zelena nedelja i svi naši zeleni događaji kao što su Nedelja klime ili Evropska nedelja mobilnosti zaista odražavaju efikasan pristup podizanju svesti javnosti o važnosti zaštite vode i životne sredine.

Kroz Zelenu nedelju, pojedinci se mogu informisati o različitim ekološkim izazovima sa kojima se društvo suočava, uključujući zagađenje vode, gubitak biodiverziteta i klimatske promene. Takođe mogu da otkriju praktična rešenja i izbore održivog načina života koji doprinose očuvanju životne sredine i zaštiti voda. Zelena nedelja služi kao platforma za umrežavanje i saradnju među različitim zainteresovanim stranama, podstičući partnerstva i kolektivne akcije za efikasno rešavanje pitanja zaštite životne sredine. Okupljajući stručnjake, kreatore politika i javnost, Zelena nedelja omogućava smislen dijalog i angažovanje oko tema životne sredine, inspirišući pojedince i zajednice da preduzmu akciju ka zelenijoj i održivijoj budućnosti.

Ove kampanje i inicijative kao što je Zelena nedelja su dragocene prilike za podizanje svesti javnosti o važnosti zaštite vode i životne sredine kroz obrazovanje, promovisanje dijaloga i inspirisanje kolektivnih akcija.

Šta Vas lično motiviše da se bavite zaštitom životne sredine i klimatskim promenama?

Želja mi je da moja deca žive na Zemlji i udišu vazduh, piju svežu vodu, vide glečere i životinje. Velika mi želja da moji unuci žive na planeti pogodnoj za život, to je ono što mene lično motiviše. Hvala vam.