Zbog ovolikog deficita naša zemlja je primorana da uvozi radnu snagu, a direktor poslovnog udruženja Drumskog saobraćaja Srbijatransport Beograd poručuje da su oni naša budućnost.

Goran Aleksić, saobraćajni inženjer i generalni direktor poslovnog udruženja Drumskog saobraćaja Srbijatransport Beograd, za RTS je rekao da podaci o manjku od 20.000 vozača koji se najčešće spominje datiraju od 2019. godine, a da je od tada situacija znatno gora.

"Od tada je značajno smanjen priliv novih vozača, tako da je van srednjih škola došlo, kroz stručnu profesionalnu kompetenciju, negde oko novih hiljadu vozača, a trebalo je oko 15.000, 16.000“, rekao je Aleksić.

Taj manjak vozača se nadoknađuje radnicima koji dolaze, kao što su na primer oni iz Indije.

“Prevoznici vide da je jedini način da se to prevaziđe dovođenje radne snage sa strane, tako da smo i mi na našem sajtu preporučili određene respektabilne agencije koje bi mogle da dovedu radnike kako bi održali delatnost drumskog transporta“, pojašnjava Aleksić.

Vozači koji dolaze iz inostranstva mogu da rade samo u unutrašnjem transportu, a Aleksić je generalno zadovoljan njima i navodi da su inostrani radnici naša budućnost.

“Teško da ćemo mi iz domaćih resursa njih zameniti. Znači, njihova obuka u narednom periodu je jedan od važnih segmenata“, rekao je Aleksić.

On kaže da Srbija ima 170.000 licenciranih vozača, a od njih više od 50.000 stariji su od 55 godina, dok je 15.000 njih ima manje od 30 godina.

Sa zabrinutošću tvrdi da nas tek u narednom periodu čeka još veći jaz i problem nedostatka  važnog resursa za obavljanje delatnosti transporta.

Šta je doprinelo tom deficitu?

Jedan od razloga za mali broj novih vozača je demografska situacija u Srbiji, usled čeka je i manje onih koji se školuju za to zanimanje.

S druge strane, došlo je do većeg obima rasta privrede i većih zahteva za prevozom.

"Od 2015. godine do danas u međunarodnom prevozu je poraslo za preko 56 odsto domaćih deklaracija koje su i izvozno-uvozne, a kada je tranzit u pitanju, poraslo je za preko 86 odsto“, zaključio je Aleksić.

(M.A./EUpravo zato/ RTS)