Nedostatak veština postaje sve ozbiljniji problem za poslodavce širom Evrope, što ilustruju različita istraživanja.

Prema podacima Eurostata, u 2023. godini, 54% malih i srednjih preduzeća u EU prijavilo je da su poteškoće u pronalaženju zaposlenih sa odgovarajućim veštinama jedan od njihovih najozbiljnijih problema.

Istraživanje, objavljeno u oktobru prošle godine pokazalo je da je nedostatak talenata značajan globalni izazov.

"Brojke u našem godišnjem istraživanju o nedostatku talenata dramatično su porasle, jer potreba za kvalifikovanim radnicima postaje sve akutnija", rekla je za Euronevs Business Mara Stefan, potpredsednica Global Insights-a u ManpoverGroup-u.

U proseku, u 21 evropskoj zemlji, 75% poslodavaca je prijavilo poteškoće u popunjavanju radnih mesta, u rasponu od 59% u Finskoj do 82% u Nemačkoj i Grčkoj.

"U Evropi vidimo pad nezaposlenosti, što znači da nema dovoljno kvalifikovanih radnika da popune postojeća ili nova radna mesta. Da situacija bude još gora, Evropa ima stariju populaciju, a globalni pad nataliteta dodatno doprinosi prazninama u veštinama i talentima koje vidimo danas", podvukla je Stefan.

"Ovo delimično objašnjava zašto je nedostatak talenata u Nemačkoj veći nego u Finskoj. U 2023., stopa nezaposlenosti u Nemačkoj bila je 3,0%, dok je u Finskoj bila 7,0%, što je rezultiralo manjim fondom za pronalaženje kvalifikovane radne snage", dodala je ona.

U 2018. prosek je bio samo 42% u ovim zemljama, varirajući od 18% u Irskoj do 81% u Rumuniji. Osim u Rumuniji, udeo poslodavaca koji nisu mogli da pronađu veštine koje su im bile potrebne značajno se povećao između 2018. i 2023. godine.

Značajan skok u Irskoj, Velikoj Britaniji, Španiji i Francuskoj

Povećanje je bilo više od 50 procentnih poena u Irskoj, Velikoj Britaniji, Španiji i Francuskoj. Na primer, dostiglo je od 18% do 81% u Irskoj i od 19% do 80% u UK.

Povećanje je takođe bilo više od evropskog proseka u Holandiji (47), Norveškoj (44), Švajcarskoj (40), Belgiji (39) i Italiji (38).

Evropski poslodavci u panici: Nedostatak osoblja je ozbiljan problem

Istraživanje Eurobarometra, sprovedeno krajem 2023. godine, pruža sveobuhvatan uvid u nedostatak radnika. Oko 54% ​​malih i srednjih preduzeća u EU identifikovalo je poteškoće u pronalaženju zaposlenih sa odgovarajućim veštinama kao jedan od tri najozbiljnija problema za njihovu kompaniju.

Kretao se od 28% u Turskoj do 68% u Belgiji. Ova cifra je bila 50% ili više u 20 od 34 zemlje, što ukazuje na to koliko je nedostatak veština uobičajen i ozbiljan problem.

Ovo je ubedljivo najviše identifikovan ozbiljan problem za kompanije, praćen regulatornim preprekama ili administrativnim opterećenjem (34%).

Najviše su bili potrebni tehničari

Uloge tehničara postojale su u jednoj trećini malih i srednjih preduzeća. Međutim, često se susreću sa nedostatkom tehnički obučenog osoblja, kao što su laboratorijski radnici i mehaničari.

Skoro polovina (42%) evropskih MSP izjavila je da se suočava sa nedostatkom tehničara. Ovo je, daleko, najčešće identifikovana radna uloga sa nedostatkom veština.

Za mala i srednja preduzeća sa stručnjacima za brigu o kupcima, oko 23% ispitanika je reklo da postoji nedostatak veština za ta radna mesta. Ova uloga uključuje profesionalce za prodaju, savetnike klijenata, recepcionere i slično.

Glavni razlozi za nedostatak veština

Prema istraživanju Eurobarometra, kada su upitani o glavnim razlozima nedostatka radnika u proseku, 56% poslodavaca u EU je odgovorilo da je bilo malo ili nimalo kandidata sa tim veštinama.

Ovo je bio preovlađujući faktor, u rasponu od 18% u Švedskoj do 73% u Belgiji. Sve nordijske zemlje prijavile su niže brojke od proseka EU u identifikovanju nedostatka kandidata, dok su Norveška i Danska bile blizu proseka.

Među "velikom četvorkom" EU, Španijom, Francuskom i Nemačkom, bile su nešto veće vrednosti od proseka EU.

Glavni razlozi koje su poslodavci naveli su bili da kandidati nisu imali odgovarajuće kvalifikacije, veštine ili iskustvo, što je pomno pratilo nedostatak kandidata sa 54%.

U EU je postotak je varirao od 41% u Francuskoj do 70% u Estoniji, što ukazuje na to koliko je pitanje nedostatka veština postalo rasprostranjeno. Velika Britanija je imala niže brojke od proseka EU u oba pokazatelja.

Međusobno povezani izazovi

Evropska komisija je podvukla da se nedostatak radne snage i veština povećava u svim zemljama članicama već skoro deceniju. Ove nestašice su uglavnom uzrokovane demografskim promenama, potražnjom za novim veštinama povezanim sa tehnološkim razvojem i izazovima u vezi sa uslovima rada.

"Sve u svemu, zategnuto tržište rada u 2023. znači da se mnogi suočavaju sa izazovima u pronalaženju ljudi sa potrebnim veštinama. Ulaganje u usavršavanje, prekvalifikaciju i fokus na pripremu ljudi za buduće poslove postalo je, i ostaće, važnije i trebalo bi da bude na vrhu dnevnog reda svakog poslovnog lidera", objasnila je Mara Stefan.

Radno sposobno stanovništvo EU palo je sa 269 miliona u 2012. na 264 miliona u 2021, a čekuje se gubitak dodatnih 35 miliona ljudi do 2050. prema briselskom izveštaju Business Europe "Analiza nedostatka radne snage i veština", koji naglašava međusobno povezane izazove.

Utvrđeno je da je nedovoljna orijentacija nastavnog plana i programa obrazovanja i obuke u odnosu na potrebe tržišta rada dodatna komponenta koja dovodi do nedostatka odgovarajuće kvalifikovanih radnika.

Metodologija Ankete o nedostatku talenata se promenila za 2022, pomerajući je sa pristupa zasnovanog na telefonu na pristup onlajn.

Iako promene metodologije mogu uticati na rezultate, "Najveći porast sa 45% na 69% desio se pre ove promene metodologije", dodala je Mara Stefan.

(M.A./EUpravo zato/Euronews.com)