Ulaganjem u sektor ribarstva, Pokrajina podstiče podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih sa ciljem unapređenja načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta i unapređenja ribarstva.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je 20.000.000 dinara bez PDV-a.

Predmet konkursa je podizanje novih i rekonstrukcija postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od jednog hektara i ne većoj od 100 hektara.

Pod objektima se podrazumevaju isključivo objekti za proizvodnju ribe - rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali.

Konkurs je u toku i zainteresovani se mogu prijaviti do 24. maja.

O tekstu i uslovima, kao i svim detaljima konkursa možete pročitati OVDE.

(M.A./EUpravo zato)